Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Agnieszka Morawska
Patron dnia: Nawrócenie św. Pawła, Apostoła
Dziś jest: Wtorek, 25 stycznia 2022

DIECEZJA RADOMSKA

Noworoczne spotkanie Akcji Katolickiej

sobota, 08 stycznia 2022 17:59 / Autor: Monika Nowakowska
foto: MNowakowska/Radio Plus Radom
Monika Nowakowska

Członkowie i sympatycy Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej wzięli udział w tradycyjnym spotkaniu opłatkowym - życzenia wymienili między sobą członkowie, przyjaciele i sympatycy AK.

Spotkanie opłatkowe w Centrum Ewangelizacyjnym "Zacisze" poprzedziła msza święta w kościele Świętego Mikołaja w Jedlni. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił bp radomski Marek Solarczyk.

W czasie Eucharystii bp Solarczyk nawiązał do dzisiejszej Ewangelii mówiącej o rozmnożeniu chleba. Wspomniał, że tak, jak kiedyś apostołowie rozdawali rozmnożone przez Jezusa chleb i ryby, tak dziś członkowie Akcji Katolickiej są tymi, którzy dzielą się z innymi Jezusem Chrystusem:

W czasie Mszy św. biskup Marek Solarczyk wręczył nominację na prezesa Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej - ta funkcja po raz kolejny powierzona została dotychczasowej prezes Teresie Połeć - i parafialnych oddziałów AK oraz wręczył legitymacje nowym członkom Akcji Katolickiej.

- Bardzo dziekuję za zaufanie, jakim zostałam obdarzona. To ogromny zaszczyt, ale i odpowiedzialność za to dzieło Boże, które będę chciała kontynuować. W dzisiejszych czasach, kiedy świat wypiera wiarę, kiedy tak trudno głosić Ewangelię, kiedy inaczej rozumie tę wolność niż powinno się rozumieć, wypiera się chrześcijaństwo, będziemy chcieli na chwałę Pana umacniać naszą wiarę - mówi prezes DIAK Teresa Połeć:

- Cieszymy się, że w dniu pierwszej rocznicy prawnego objęcia władzy w diecezji nasz ordynariusz jest z Akcją Katolicką. Chcemy być jak kamienie, każdy z nas inny, ale podobny i potrzebny, kamienie, które budują Chrystusowy Kościół. Chcemy służyć Bogu, Kościołowi i ojczyźnie - powiedziała nowa i zarazem doświadczona prezes. Poinformował również, że i w tym roku oddziały Akcji Katolickiej chcą organizować swe sztandarowe wydarzenia, jak pielgrzymki rowerowe na Jasną Górę i do grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki, czy regaty żeglarskie, i wrócić po czasie pandemii do konkursu pieśni i poezji patriotycznej „Kocham moją Ojczyznę”. - Chcemy, a właściwie już włączyliśmy się w prace zespołów synodalnych, które organizowane są w parafiach - dodaje.

- Członkowie Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej służą innym, są prawą ręką duszpasterzy, wspierają Kościół ewangelią i stoją na straży obrony wartości chrześcijańskich - mówi diecezjalny asystent AK ks. Andrzej Jędrzejewski:

Dalsza część uroczystości odbyła się w Centrum Ewangelizacyjnym "Zacisze". Tam zgromadzeni dzielili się opłatkiem, składali sobie życzenia. Był też czas na wspólny posiłek i kolędowanie.

W diecezji radomskiej działa ok. 20 parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej.

Akcja Katolicka Diecezji Radomskiej została powołana do istnienia z woli ówczesnego ordynariusza bp. Edwarda Materskiego. 24 listopada 1995 roku bp Materski oddał Akcję Katolicką w opiekę Matce Bożej Pocieszenia, czczonej w sanktuarium w Błotnicy. Pierwszym asystentem został ks. Adam Płuciennik, a pierwszym prezesem Jan Rejczak.

Wkrótce powstały pierwsze oddziały parafialne, i tak: 1996r. – POAK w Zwoleniu, 1997r. : w Pionkach w par. Św. Barbary, w Suchedniowie, w radomskiej katedrze. Obecnie w diecezji pracuje ok. 20 Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej /POAK/: w Radomiu, Pionkach, Opocznie, Starachowicach, Klwowie, Solcu nad Wisłą, Starachowicach, Suchedniowie, Zwoleniu, Szydłowcu i Jastrzębi.

Celem AK jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła. Akcja realizuje swój cel m.in. poprzez: pogłębienie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego, przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego, reagowanie na zagrożenie wiary i moralności chrześcijańskiej. Oddziały AK mogą, zgodnie ze statutem, prowadzić działalność oświatową, wychowawczą, kulturalną, informacyjno-wydawniczą, dobroczynną, turystyczno – sportową, gospodarczą. Oznacza to w praktyce prowadzenie świetlic, programów dokształcających dla dzieci, wydawanie gazetek parafialnych, organizowanie festynów rodzinnych i zabaw dla dzieci, turniejów sportowych, wystaw artystycznych i występów znanych osób, a także działalność o charakterze charytatywnym tj. zbiórki pieniędzy, żywności, odzieży dla potrzebujących i inne działania w zależności od potrzeb parafii.

W ramach formacji chrześcijańskiej parafialne oddziały organizują pielgrzymki do miejsc kultu religijnego, odbywają dni skupienia, uczestniczą czynnie w życiu swoich parafii. Członkowie AK podejmują również inicjatywy o zasięgu diecezjalnym. Takimi sztandarowymi przedsięwzięciami są: Tydzień Społeczny (cykl wykładów o charakterze społecznym), Diecezjalny Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej, ogólnopolska pielgrzymka na Jasną Górę. Cykl wycieczek rowerowych jest również formą wyjścia poza rodzime parafie, próbą integracji członków AK z różnych oddziałów oraz osób niezrzeszonych, dla których istotną sprawą są wartości chrześcijańskie.