Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Agnieszka Morawska
Patron dnia: święci Apostołowie Piotr i Paweł
Dziś jest: Środa, 29 czerwca 2022

DIECEZJA RADOMSKA

Bp Turzyński odpowiedzialny za duszpasterstwo polskiej emigracji

poniedziałek, 14 marca 2022 13:47 / Autor: Radosław Mizera
Radosław Mizera

Bp Piotr Turzyński został wybrany delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. Wyboru dokonali polscy biskupi, którzy obradują dzisiaj w Warszawie.

Bp Piotr Turzyński od 2015 roku jest biskupem pomocniczym diecezji radomskiej oraz krajowym duszpasterzem nauczycieli i wychowwców, od 15 marca 2018 r. jest członkiem Rady Stałej, od 2020 roku pracuje w Komisji Nauki Wiary, a od 2021 w Radzie ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski,

Bp Turzyński ukończył studia specjalistyczne z patrystyki w Instytucie Patrystycznym "Augustinianum" w Rzymie, gdzie uzyskał licencjat z teologii i nauk patrystycznych, a w 1995 r. obronił doktorat na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, na podstawie rozprawy „Il Cantico nuovo nella teologia di sant'Agostino: specialmente nelle Enarrationes in Psalmos”. W 1995 r. ks. biskup Edward Materski mianował ks. Turzyńskiego ojcem duchownym i wykładowcą patrologii, wstępu do teologii i teologii duchowości w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu, a w 2006 r. z rąk księdza biskupa Zygmunta Zimowskiego otrzymał funkcję wicerektora Seminarium, którą pełnił do chwili obecnej. W latach 2006 – 2012 był zastępcą dyrektora Instytutu Teologicznego UKSW w Radomiu oraz opiekunem Centrum Myśli Benedykta XVI w Radomiu. Biskup nominat jest adiunktem Instytutu Historii Kościoła i Patrologii KUL i członkiem sekcji patrystycznej przy Komisji ds. Nauki Konferencji Episkopatu Polski. W 2014 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie dorobku naukowego, kolokwium i rozprawy habilitacyjnej pod tytułem: Piękno w teologii świętego Augustyna. Próba systematyzacji augustyńskiej estetyki teologicznej. 

Od 2002 roku ks. Piotr Turzyński byl członkiem Rady Kapłańskiej, jest kanonikiem gremialnym Kapituły Ostrobramskiej, dyrektorem Rady ds. Stałej Formacji Kapłanów Diecezji Radomskiej i dyrektorem Rady ds. Życia Konsekrowanego Diecezji Radomskiej. Angażuje się w prace II Synodu Diecezji Radomskiej jako przewodniczący Komisji ds. Kultury, Środków Społecznego Przekazu i Nowej Ewangelizacji. Współpracował z Radiem Plus Radom jako autor cyklu audycji "Świat patrologii", "Ucho igielne" i "Sól ziemi”.

Biskup Piotr jest cenionym kaznodzieją i rekolekcjonistą, zaangażowanym w działalność Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie. W czasie studiów rzymskich i późniejszym ks. Piotr Turzyński pomagał w duszpasterstwie księżom w parafiach we Włoszech: w Sassuolo, Corbola, Costa di Rovigo, San Bellino i Anthey Saint Andre’. W 2012 r. założył Stowarzyszenie "Młyńska" Verum Bonum Pulchrum, którego celem jest działalność na rzecz zachowania dorobku i rozwoju kultury ze szczególnym uwzględnieniem kultury chrześcijańskiej.