Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
LUDZKIM GŁOSEM
Patrycja Michońska
Patron dnia: św. Jan Boży, zakonnik
Dziś jest: Poniedziałek, 08 marca 2021

DIECEZJA RADOMSKA

Było ciężko, ale udało się!

wtorek, 20 stycznia 2015 14:38 / Autor: Radosław Mizera
Radosław Mizera

Powodzeniem zakończyła się w diecezji radomskiej dystrybucja unijnej żywności w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Sukces jest tym większy, że w wielu magazynach w Polsce żywność wciąż zalega. A wszystko przez zbyt rygorystyczne zasady dotyczące udzielania pomocy najbiedniejszym.

- W naszej diecezji była ścisła współpraca z Miejskimi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, skierowania były płynnie wydawane. W związku z tym Parafialne Zespoły Caritas były w stanie przekazać żywność najbardziej potrzebującym - wyjaśniła Anna Lis, sekretarz Caritas Diecezji Radomskiej.

Ks. Robert Kowalski, prezes Radomskiego Banku Żywności dodał, że wydano w sumie 8,8 tys. paczek żywnościowych. - W diecezji, jak i w samym mieście, wywiązaliśmy z realizacji tego programu, choć nie ukrywam, że mieliśmy spore obawy, czy uda się wydać unijną żywność. To wszystko wymagało wielkiego wysiłku, bowiem zasady dotyczące udzielania pomocy najbiedniejszym były zbyt rygorystyczne - powiedział ks. Kowalski.

Przypomnijmy, że w ramach żywnościowej pomocy unijnej, zarządzanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Caritas w Polsce otrzymały żywność, która ma trafić do potrzebujących. Jedyną podstawą udzielania tej pomocy jest kryterium dochodowe beneficjentów. Wiele osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu choroby, niepełnosprawności lub skomplikowanej sytuacji rodzinnej nie otrzyma pomocy. Instytucją kwalifikującą do otrzymania żywności przez osoby ubogie są Ośrodki Pomocy Społecznej. A organizacje pozarządowe, w tym Caritas, kwalifikują jedynie bezdomnych. Caritas posiadająca duże doświadczenie w udzielaniu pomocy, zaangażowanych wolontariuszy, znajomość lokalnych środowisk oraz skali ubóstwa, nie może samodzielnie kwalifikować do pomocy żywnościowej. Za pomoc przekazaną bez kwalifikacji OPS na Caritas nałożone zostaną kary. Za nierozdysponowanie żywności, która zalega w magazynach również przewidziane są kary. Między Caritas w Polsce a Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej trwają rozmowy dotyczące zmiany zasad przekazywania żywności.