Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
POPOŁUDNIE PLUS RADOM
Beata Okulińska
Patron dnia: św. Mateusz, Apostoł i Ewangelista              Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Dobieszyn
Dziś jest: Wtorek, 21 września 2021

KULTURA

Jan Paweł II. Wystawa pokonkursowa

piątek, 18 kwietnia 2014 11:14 / Autor: Elżbieta Warchoł
Elżbieta Warchoł

Jan Paweł II oczami artystów.

Radom szczepienia

Wystawa pt: Jan Paweł II. Człowiek, Polak, święty będzie pokonkursową
prezentacją prac nadesłanych przez twórców nieprofesjonalnych i
wytwórców rękodzieła artystycznego z terenu regionu radomskiego na
konkurs o tym samym tytule. Cele konkursu oraz wystawy to przede
wszystkim pragnienie uczczenie pamięci wybitnej postaci Jana Pawła II z
okazji Jego kanonizacji, a także dokonania przeglądu oryginalnej
twórczości ludowej, rękodzieła artystycznego i plastyki amatorskiej
naszego regionu. Prezentowane prace to pogłębiona refleksja na temat
wpływu Papieża Polaka na codzienne życie, ich postawę obywatelską,
rodzinną i osobistą.
Wernisaż wystawy odbędzie się 24 kwietnia (czwartek) 2014 roku o
godzinie 16.45

(za: Ewa Szczepanowska, MWR)

Więcej o konkursie i nadesłanych pracach:

Nikt nie potrafi zrozumieć lepiej niż wy, artyści, genialni twórcy piękna, czym był ów pathos, z jakim Bóg u świtu stworzenia przyglądał się dziełu swoich rąk. Nieskończenie wiele razy odblask tamtego doznania pojawiał się w waszych oczach, artyści wszystkich czasów, gdy zdumieni tajemną mocą dźwięków i słów, kolorów i form, podziwialiście dzieła swego talentu, dostrzegając w nich jakby cień owego misterium stworzenia, w którym Bóg, jedyny Stwórca wszystkich rzeczy, zechciał niejako dać wam udział.

Jan Paweł II

List do artystów

Watykan

4 kwietnia 1999 r.

Kanonizacja Jana Pawła II odbędzie się w dniu szczególnym, będzie to Niedziela Miłosierdzia Bożego przypadająca na 27.04.2014 r. To właśnie Papież z Polski ustanowił to święto dla upamiętnienia mistycznych objawień siostry Faustyny Kowalskiej. W tym dniu w Watykanie, będzie miała miejsce uroczystość religijna podczas której dwaj błogosławieni papieże: Jan Paweł II oraz Jan XXIII, zostaną ogłoszonymi świętymi Kościoła katolickiego.

Dla uczczenia tak wyjątkowego momentu dla polskiej historii i kultury Muzeum Wsi Radomskiej zorganizowało konkurs skierowany do twórców nieprofesjonalnych. Ideą wiodącą było nawiązanie do tradycji religijnej sztuki ludowej związanej z zaistnieniem w powszechnej wiadomości świętego wyjątkowo bliskiego wszystkim Polakom.

Sztuka nieprofesjonalna zajmuje w polskiej kulturze ludowej bardzo ważne miejsce nie tyle ze względu na wartości artystyczne które sobą reprezentuje a głównie ze względu na treści jakie zawiera. Dzieła sztuki nie tyle pełniły we wnętrzu domu funkcję estetyczną, ale przede wszystkim kultową: obrazy, rzeźby, figury były rodzajem pośrednictwa między człowiekiem a Bogiem a nawet w sensie bardziej dosłownym bliskimi ludziom świętymi, którzy mieli otaczać wiernych swoją opieką. Zawsze odnosiły się do religijnego charakteru społeczności wiejskiej. Stanowiły uosobienie świętości – sacrum.

Zwyczajowo ludowe przedstawienia religijne powiązane były z oficjalną sztuką kościelną. W większości niepiśmienni artyści pozbawieni dostępu do literatury inspiracje czerpali głównie z obrazów, rzeźb, modlitewników, druków dewocyjnych, dostępnych w pobliskich kościołach, miejscach kultu czy centrach pielgrzymkowych. Zdecydowanie największy rozkwit polskiej sztuki ludowej przypada na wiek XIX, szczególnie okres pouwłaszczeniowy. Z tego właśnie okresu pochodzą najwybitniejsze dzieła sztuki ludowej, w większości anonimowe.

Warto przypomnieć, że Muzeum wielokrotnie organizowało konkursy, których adresatem byli twórcy nieprofesjonalni, a tematem przewodnim postaci i działalność wybitnych Polaków. Nigdy nie interesowało nas wyłącznie przedstawienie sylwetki, a raczej szerszy kontekst życia i pracy. Podobnie w tegorocznym konkursie kluczowym problemem było zaobserwowanie w jaki sposób twórcy nieprofesjonalni postrzegają postać Jana Pawła II, jaki jest stosunek Polaków do jego dokonań. Naszym założeniem było sprowokowanie artystów do refleksji nad życiem, myślą i działalnością Jana Pawła II, a także historią jego pontyfikatu.

Konkurs spotkał się z szerokim odbiorem wśród twórców. Pośród nadesłanych prac oglądać można typowe dla sztuki ludowej dzieła z dziedziny: malarstwa, rzeźby w drewnie, kowalstwa artystycznego, ceramiki oraz haftu a także prace wykonane stylem mieszanym, łączące tradycję z nowoczesnymi formami. Tak szeroki przekrój technik artystycznych stwarza możliwość zaobserwowanie rozwoju współczesnej twórczości nieprofesjonalnej. Prace konkursowe nadesłano z całej Polski a artyści należą do różnych grup wiekowych co wskazuje, że wartości głoszone przez Ojca Świętego mają charakter uniwersalny.

Postać Papieża Polaka nie tylko fascynuje ale przede wszystkim budzi dumę i patriotyzm związany z przynależnością do tego samego narodu. Dzieła plastyczne wykonane z okazji konkursu są tylko niewielkim elementem narodowego dziękczynienia za wyniesienie do chwały ołtarzy Sługi Bożego Jana Pawła II.

Prace zgłoszone do konkursu:

Bernacik Magdalena - Święty Jan Paweł II

Błosiński Zdzisław - Święty Jan Paweł II

Dąbrowska Anna - Papież

Drachal Barbara - Uwielbienie

Grudzień Stanisław - Błogosławiony Jan Paweł II

Klimczak Elżbieta - Jan Paweł II ze złożonymi rękami. Jako już święty, Jan Paweł II który tuli do siebie, Jan Paweł II który nas Błogosławi

Kudlak Lucyna - Bazylika

Kurasiewicz Zbigniew - Kanonizacja Jana Pawła II

Lisowski Marian - Jan Paweł II

Mędra Mariusz – Papież, Człowiek, Święty

Ostrowska Maria - Łowca ludzkich serc

Ostrowski Janusz - Jan Paweł II

Potocka Grażyna - Papież Jan Paweł II

Rychlicki Artur - Rybak

Seweryński Czesław - Duch Święty zstąpi i odnowi oblicze tej ziemi

Sławiński Andrzej - Feretron Totus Tuus

Sobień Adam - Przyszłość Polski zależy od nas

Solecki Krzysztof - Krzyż papieski

Stoch Agnieszka – Człowiek wiary

Styś Leokadia - Ojciec Święty w młodości

Szafranek Krystyna - Pozdrowienia z nieba

Szczudlińska Joanna - Jan Paweł II

Śledź Genowefa - Papież

Winiarski Paweł - Krzyż ze świecznikiem Jana Pawła II

Zielińska Marlena - Jan Paweł II - droga

Z