Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Patron dnia: św. Andrzej Bobola, prezbiter i męczennik              Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Węgrzyn, Zaborowice
Dziś jest: Niedziela, 16 maja 2021

KULTURA

Konkurs plastyczny Moje idealne miejsce nauki

poniedziałek, 26 kwietnia 2021 08:54 / Autor: Elżbieta Warchoł
foto: pixabay/LuidmilaKot
Elżbieta Warchoł

Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Radomiu oraz Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RAZEM zapraszają do udziału w konkursie plastycznym pt: Moje idealne miejsce nauki.

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 7-15 lat. Jego celem jest wyobrażenie dziecka o stosowaniu zasad ergonomii w nauce zdalnej, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych, rozwijanie umiejętności manualnych dzieci, budzenie i rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni i ekspresji plastycznej oraz prezentacja twórczości plastycznej dzieci.

Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej wymarzone miejsce pracy dziecka podczas nauki zdalnej w ujęciu zasad ergonomii. Technika wykonania pracy jest dowolna. Format prac konkursowych - A4. Prace powinny być wykonane indywidualnie i samodzielnie przez dzieci. Każdy uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę. Praca biorąca udział w konkursie musi na odwrocie zawierać metryczkę (imię i nazwisko autora pracy, wiek, numer telefonu lub adres e-mail, imię i nazwisko nauczyciela, nazwa placówki). Udział w konkursie jest jednoznaczny z przekazaniem praw autorskich na rzecz organizatora. Prace nie będą zwracane autorom.

Prace konkursowe należy dostarczyć do 19 maja 2021 r. na adres: Młodzieżowy Dom Kultury ul. Słowackiego 17, 26-600 Radom.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 9 czerwca 2021 r. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu będzie dostępna na stronie internetowej MDK www.mdk.radom.pl oraz Facebooku.

Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: 7-10 lat i 11-15 lat. W każdej grupie wiekowej zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia. Głównymi nagrodami będą notebooki.