Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
POPOŁUDNIE PLUS RADOM
Wojtek Sałek, Magda Gliszczyńska
Patron dnia: św. Łukasz, Ewangelista              Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Radom (Św. Łukasza)
Dziś jest: Poniedziałek, 18 października 2021

KULTURA

Zbigniew Skuza prezesem Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu

sobota, 09 października 2021 14:47 / Autor: Magdalena Król
fot. Muzeum Wsi Radomskiej
Magdalena Król

Zbigniew Skuza, zastępca dyrektora Muzeum Wsi Radomskiej, został wybrany prezesem Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu

Zbigniew Skuza jest historykiem, absolwentem KUL w Lublinie, zastępcą dyrektora ds. muzealnych Muzeum Wsi Radomskiej. Współtwórcą jedynej w Polsce kolekcji ciągników SAM i maszyn rolniczych; zajmuje się zagadnieniami: autarkii wiejskiej, pożywienia wiejskiego, mechanizacji rolnictwa, pszczelarstwa, budowania marki w muzeum; autor wielu artykułów i scenariuszy wystaw z zakresu kultury materialnej; współpracownik i redaktor periodyku „Wieś Radomska”. Członkiem SMWPP, Bractwa Kurkowego im. Św. Sebastiana w Radomiu oraz Stowarzyszenia „Młyńska” Verum Bonum Pulchrum.

Muzeum Wsi Radomskiej jest członkiem wspierającym-osobą prawną Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce. Według statutu celem stowarzyszenia jest integracja osób i placówek zainteresowanych muzealnictwem na wolnym powietrzu dla: zapewnienia dalszego rozwoju tego rodzaju muzealnictwa; zapewnienia naukowego rozwoju muzeów na wolnym powietrzu; stworzenie wspólnej płaszczyzny porozumiewawczej, wymiany naukowych i praktycznych doświadczeń w zakresie organizacji i budowy muzeów na wolnym powietrzu i odpowiadających im rodzajów ekspozycji; występowania wobec administracji rządowej i samorządowej w istotnych sprawach mających na celu dobro muzeów na wolnym powietrzu.