Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Patron dnia: św. Antoni Maria Claret, biskup              Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Jedlnia Letnisko, Groszowice
Dziś jest: Niedziela, 24 października 2021

KULTURA

II Festiwal Lalki i Słowa

środa, 27 maj 2015 08:08 / Autor: Elżbieta Warchoł
Elżbieta Warchoł
Dom Kultury Idalin zaprasza 19 czerwca na II Festiwal Lalki i Słowa
Radom szczepienia
Festiwal jest imprezą cykliczną, promującą osobowości sceniczne dzieci i młodzieży w ruchu teatralnym i recytatorskim. Edukuje w zakresie sztuki żywego słowa i mowy scenicznej, poprzez udział w warsztatach aktorskich i lalkarskich. Poprzez dużą rozpiętość wiekową, stwarza licznej grupie odbiorców możliwość skonfrontowania ich dotychczasowych działań scenicznych, wymiany doświadczeń warsztatowych, sprzyja integracji młodego środowiska artystycznego, a jednocześnie przybliża mieszkańcom naszego miasta ciekawe dokonania sceniczne młodych uczestników.Festiwal jest ogólnopolskim przeglądem, w którym uczestniczyć mogą: dzieci ( klasa 0– VI) młodzież (gimnazja , licea, studenci)w kategorii: Słowo- czas trwania recytacji do 6 min (jeden wiersz lub fragm. prozy). Teatry Jednego Aktora- czas trwania do 20 min.Małe Formy Teatralne– maksymalnie do 10 wykonawców na scenie, czas trwania do 30 min.Podstawą zgłoszenia jest nadesłanie do dnia 1 czerwca 2015 r. dokładnie wypełnionej karty uczestnictwa i przesłanie jej na adres: Dom Kultury Idalin, tel./fax 0-48 365 27 17  e-mail: