Na antenie: Transmisja Mszy św. z Katedry ONMP
Wojciech Sałek
Patron dnia: 20 sierpnia - Samuel, prorok
Radio Plus Radom /KULTURA/Wybierz "Bibliotekarza Roku"

Kultura

Wybierz "Bibliotekarza Roku"

03 kwiecień 2014 / Tekst

Po raz szósty spośród pracowników merytorycznych Miejskiej Biblioteki Publicznej  w Radomiu będziemy wybierać "Bibliotekarza Roku".

Foto: MBP Radom
Foto: MBP Radom

Regulamin przyznawania tytułu „Bibliotekarz Roku” Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu

I. Postanowienia ogólne

1. Pomysłodawcą wyróżnienia „Bibliotekarz Roku” oraz fundatorem pucharu i nagrody pieniężnej jest Pan Czesław Kruk, wieloletni sponsor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu.

2. Tytuł „Bibliotekarza Roku” uzyskuje osoba, która szczególnie wyróżniła się w pracy zawodowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomiu w minionym roku.

II. Tryb przyznawania tytułu „Bibliotekarz Roku”

1. Tytuł „Bibliotekarza Roku” nadaje Kapituła powołana przez Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu. Dyrektor Biblioteki jest przewodniczącym Kapituły. W skład Kapituły wchodzą ponadto: Przewodniczący Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich - Oddział w Radomiu, Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Bibliotek przy MBP w Radomiu, kierownik Działu Opracowania Zbiorów, kierownik Działu Informacyjno-Bibliograficznego, kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego, kierownik Wypożyczalni Głównej oraz laureat tytułu „Bibliotekarz Roku” za rok poprzedzający przyznanie tytułu.

2. Kandydatów do tytułu „Bibliotekarz Roku” za rok miniony mogą zgłaszać pracownicy Biblioteki oraz czytelnicy. Zgłoszenia można dokonać na stronie internetowej biblioteki, pocztą tradycyjną
i e-mailową oraz osobiście w sekretariacie i w poszczególnych agendach i filiach MBP w terminie do 25 kwietnia 2014 roku. Obowiązuje krótkie uzasadnienie kandydatury.

3. Kapituła w tajnym głosowaniu wybiera „Bibliotekarza Roku” spośród zgłoszonych kandydatów, do końca kwietnia każdego roku. W przypadku, gdy dwaj kandydaci otrzymają jednakową ilość głosów, o przyznaniu tytułu decyduje przewodniczący Kapituły.

4. Nadanie tytułu w danym roku nie wyklucza zgłoszenia i nagrodzenia tej samej osoby w roku następnym.

III. Tryb nadania tytułu „Bibliotekarz Roku”

1. Nadania tytułu „Bibliotekarz Roku” dokonuje fundator nagrody lub w jego zastępstwie Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu, a towarzysząca temu ceremonia ma charakter uroczysty - podczas Dnia Bibliotekarza i Bibliotek.

2. Informację o przyznaniu tytułu „Bibliotekarza Roku” ogłasza się w „Bibliotekarzu Radomskim” oraz w lokalnej prasie.

IV. Kryteria przyznawania tytułu „Bibliotekarz Roku”

1. Inicjowanie i prowadzenie działań mających na celu zwiększenie zainteresowania biblioteką,
a tym samym wzrost liczby czytelników i użytkowników biblioteki.

2. Wdrażanie nowych technologii w pracy bibliotecznej.

3. Inicjowanie działań zmierzających do zapewnienia jak najszerszego dostępu do zbiorów i usług bibliotecznych.

4. Realizowanie własnych pomysłów wpływających na kreowanie i utrwalanie pozytywnego wizerunku biblioteki (biblioteka nowoczesna, przyjazna użytkownikowi) w społeczeństwie,
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

5. Podejmowanie działań promujących bibliotekę w środowisku lokalnym, skupiających wokół biblioteki szeroki krąg użytkowników. Stały rozwój zawodowy, doskonalenie i samokształcenie, podnoszenie prestiżu zawodu bibliotekarza w środowisku lokalnym.

Joomla SEF URLs by Artio

ARTYSTA TYGODNIA

Brothers In Arms

SEDNO SPRAWY

sedno sprawy 1

REKLAMA

7 DNI NA MAZOWSZU

TWEETY FRANCISZKA

POLECAMY

GRAMY Z CZARNYMI RADOM


 Drużyna M pkt
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 24 62
ONICO Warszawa 24 57
Jastrzębski Węgiel 24 50
Aluron Virtu Warta Zawiercie 24 43
Cerrad Czarni Radom 24 42
PGE Skra Bełchatów 24 38
Asseco Resovia Rzeszów 24 35
GKS Katowice 24 32
Indykpol AZS Olsztyn 24 30
Trefl Gdańsk 24 28
Chemik Bydgoszcz 24 22
Cuprum Lubin 24 20
MKS Będzin 24 9
Stocznia Szczecin 0 0

POLECAMY

230x190 4