Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Z ostatniej chwili
Patron dnia: św. Gemma Galgani, dziewica
Dziś jest: Niedziela, 11 kwietnia 2021
×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 205.

RADOM

Ruszyły konkursy

sobota, 30 listopada 2013 14:06 / Autor:

Blisko 3 mln zł z budżetu Radomia wesprze organizacje działające na rzecz pomocy społecznej i walki z uzależnieniami.

Władze Radomia ogłosiły właśnie pokaźny pakiet konkursów na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej i gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. - Od lat gmina współpracuje z organizacjami pozarządowymi przy realizacji bardzo wielu zadań na rzecz mieszkańców. Przekazujemy na te cele z budżetu miasta potężne kwoty. Na ten pakiet zadań, o którym mowa, przewidujemy w przyszłorocznym budżecie blisko 3 miliony złotych – mówi wiceprezydent Anna Kwiecień, odpowiedzialna we władzach miasta za te dziedziny. Chodzi o zadania takie, jak domowa i stacjonarna opieka paliatywna  (170.000 zł),  przeciwdziałanie osamotnieniu i zagrożeniu marginalizacją społeczną (75.000 zł), zapewnienie osobom bezdomnym pomocy w formie udzielenia schronienia w domu dla bezdomnych kobiet i noclegowni dla kobiet i mężczyzn (260.000 zł), zapewnienie gorącego posiłku osobom nie będącym w stanie zapewnić go sobie samodzielnie oraz osobom dotkniętym problemem alkoholowym (370.000 zł), prowadzenie placówki wsparcia dziennego (100.000 zł), a także ograniczanie skutków ubóstwa na terenie Miasta Radomia poprzez zbiórki żywności oraz jej dystrybucję  „By nie rosła góra śmieci” (100.000 zł) – zadanie wynikające z budżetu obywatelskiego. 

W ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych gmina chce zapewnić dożywianie dzieci i młodzieży m.in. ze świetlic socjoterapeutycznych oraz klubów i świetlic środowiskowych (305.000 zł), prowadzenie klubu dla dzieci i młodzieży o charakterze profilaktycznym (591.000 zł), prowadzenie  Ośrodka Interwencji Kryzysowej (380.000 zł), prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy domowej (117.000 zł), prowadzenie specjalistycznej poradni rodzinnej, punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy i programu korekcyjnego dla sprawców przemocy (łącznie 113.000 zł) oraz prowadzenie  świetlicy  dla dzieci socjoterapeutycznej lub środowiskowej, telefonu zaufania, punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, klubu abstynenckiego i programu pedagog ulicy (łącznie 247.000 zł).

 

Szczegółowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.