Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
POPOŁUDNIE PLUS RADOM
Magda Gliszczyńska
Patron dnia: św. Maksymilian Maria Kolbe, prezbiter i męczennik
Dziś jest: 14 sierpnia 2020

RADOM

Stawki za wycinkę drzew

poniedziałek, 30 stycznia 2017 14:34 / Autor: Radosław Mizera
Radosław Mizera

Radomscy radni ustalili wysokość stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów. Dotyczy to głównie instytucji, nie osób prywatnych. Bowiem zgodnie z nowymi przepisami, wycinka drzew lub krzewów na prywatnej posesji jest możliwa bez zezwolenia.

Przyjęte przez radnych zmiany przewidują m.in. przyznanie radzie gminy kompetencji do określania, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wysokości stawek opłat za usunięcie drzewa lub krzewu. Za usunięcie drzew stawki nie mogą przekroczyć 500 zł za każdy 1 cm obwodu pnia, zaś za usunięcie krzewów nie mogą przekroczyć 200 zł za 1 m2. Wiceprezydent miasta Jerzy Zawodnik:

Grażyna Krugły, dyrektor wydziału ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Radomiu:

Radny Kazimierz Woźniak:

Przy określeniu wysokości stawek opłat uwzględniono wartość przyrodniczą drzew tj. ich wielkość i szybkość wzrostu, dlatego stawki zostały zróżnicowane dla czterech grup drzew charakteryzujących się różną szybkością przyrostów pni na grubość. W przypadku drzew najstarszych wartość 1 cm obwodu jest odpowiednio niższa niż drzew o trochę mniejszym obwodzie z tego względu, że w przypadku drzew najstarszych przeważają procesy obumierania. 

Zapraszamy do nas: