Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Agnieszka Morawska
Patron dnia: św. Anzelm z Canterbury, biskup i doktor Kościoła
Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Kamień, Brzustów
Dziś jest: Środa, 21 kwietnia 2021

RADOM

Co zobaczyły miejskie kamery?

wtorek, 11 lipca 2017 14:25 / Autor: Monika Nowakowska
foto:UM Radom
Monika Nowakowska

Prawie 1980 interwencji, w tym zatrzymanie sprawców przestępstw i wykroczeń oraz udzielenie pomocy w przypadkach zagrożenia życia i zdrowia - to efekty funkcjonowania monitoringu miejskiego w pierwszym półroczu 2017 roku.

- Dzięki kamerom, na gorącym uczynku zatrzymano 8 sprawców przestępstw, w tym kradzieży i handlu narkotykami. Monitoring umożliwił ujawnienie 1258 sprawców wykroczeń m.in. zakłócających porządek publiczny, spożywających alkohol w miejscu publicznym, a także sprawców dewastacji mienia, w tym na przykład łamania drzew  - mówi sekretarz miasta Rafał Czajkowski. Dla potrzeb dowodowych Policji i Straży Miejskiej prawie 160 razy nagrano materiał zdjęciowy. Najwięcej zdarzeń odnotowywanych jest w miejscach, w których gromadzi się wiele osób, m.in. deptak, okolice dworca i katedry. Znacznie spadła natomiast liczba zdarzeń odnotowywanych w okolicach muszli koncertowej.

- System miejskiego monitoringu wciąż okazuje się niezbędny w sytuacjach, w których dochodzi do zagrożenia życia i zdrowia. Pracownicy monitoringu przekazali w pierwszym półroczu 2017 roku ponad 700 informacji z prośbą o interwencję do służb porządkowych - podkreśla Rafał Czajkowski:

M.in. ponad 300 razy udzielono pomocy osobom leżącym na ulicach i przystankach autobusowych, a 130 razy wezwano karetkę pogotowia. Były też przypadki wzywania straży pożarnej oraz interwencje związane z załączeniem się alarmu w sklepach.

Obecnie w systemie monitoringu miejskiego w Radomiu pracuje 70 kamer. Cały system obsługiwany jest przez przeszkolonych pracowników Wydziału Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Urzędu Miejskiego w Radomiu, którzy posiadają bezpośrednią łączność telefoniczną z Policją i telefoniczną oraz radiową ze Strażą Miejską.