Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
TRANSMISJA MSZY ŚW.
Radio Plus Radom
Patron dnia: św. Gemma Galgani, dziewica
Dziś jest: Niedziela, 11 kwietnia 2021

RADOM

Rodzinę trzeba wspierać

wtorek, 18 marca 2014 12:04 / Autor: Radosław Mizera
Radosław Mizera

Władze Radomia pozytywnie oceniają współpracę z organizacjami pozarządowymi, również katolickimi, które w swojej statutowej działalności wspierają rodziny. Dyskutowano o tym na sesji Rady Miejskiej w Radomiu. Radni przyjęli sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2013 oraz potrzeb związanych z ich realizacją.

Wiceprezydent Radomia Anna Kwiecień podkreśliła, że organizacje pozarządowe mają wielki wkład w realizacji polityki prorodzinnej. Ponadto gmina ogłasza wiele konkursów w tym zakresie. Anna Kwiecień zwróciła też uwagę, że organizacje te wypracowały już pewną strategię działania i mają ogromne doświadczenie na tym polu. - Co ważne mają też ugruntowaną pozycję i pozytywny wizerunek w społeczeństwie i mediach. Wymienię tu m.in. radomską i pallotyńską Caritas, Arkę i wiele innych organizacji, które znakomicie realizują zadania w obszarze wspierania rodziny. To są bezcenne działania. Wiele z nich jest skierowanych do dzieci i młodzieży m.in. w zagospodarowaniu wolnego czasu czy dożywiania. Organizacje prowadzą świetlice socjoterapeutyczne. To istotnie z punktu widzenia rodziców, którzy nie są w stanie pomagać swoich dzieciom. To będzie z pewnością procentowało w przyszłości – mówiła Anna Kwiecień.

Zgromadzenie Sióstr Michała Archanioła prowadzi świetlicę profilaktyczno - wychowawczą „Oratorium”. Średnio w zajęciach uczestniczyło 25 dzieci. Znaczna część wychowanków pochodziła z rodzin niewydolnych wychowawczo, niepełnych, dotkniętych problemem alkoholowym, czy też bezrobociem. W placówce odbywają się zajęcia wychowawcze, sportowe oraz pomoc przy odrabianiu lekcji.

Z kolei Radomska Caritas prowadzi Dzienny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. W ubiegłym roku z pomocy specjalistów skorzystały 23 osoby. Natomiast Pallotyńska Caritas prowadzi świetlice środowiskową. Ze wsparcia skorzystało 76 dzieci i młodzieży.

Z opracowania rocznego, z którymi zapoznali się radni wynika, że z uwagi na stale wzrastającą liczbę rodzin dysfunkcyjnych, istnieje duże zapotrzebowanie na świadczenie wsparcia w formie asystentów rodzinnych. Istnieje też pilna potrzeba dalszego rozwoju placówek wsparcia dziennego.