Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Jan Pasterski
Patron dnia: bł. Michał Kozal, biskup i męczennik              Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Czarna
Dziś jest: Poniedziałek, 14 czerwca 2021

RADOM

Dyskutowali o przebiegu S12 w Radomiu

środa, 18 kwietnia 2018 13:08 / Autor: Michał Kaczor
Michał Kaczor

W Radomiu odbyło się kolejne spotkanie informacyjne w sprawie przebiegu trasy S12. Mieszkańcy mogli zapoznać się z wariantami trasy i zgłosić swoje uwagi.

W tym tygodniu w regionie radomskim odbywają się spotkania konsultacyjno-informacyjne dotyczące przebiegu trasy S12. Projektanci biorą pod uwagę trzy warianty: A - różowy, B - brązowy i C - błękitny. Jeżeli chodzi o Radom, wszystkie trzy przebiegają na południe od miasta.

Jak mówi Zbigniew Wichański, kierownik projektu, żaden proponowany wariant nie zyskał pełnej akceptacji:

To była kolejna tura spotkań konsultacyjno-informacyjnych. Paweł Jaskowski, naczelnik wydziału dokumentacji GDDKiA w Warszawie, mówi, że projektant uwzględnił dotychczasowe uwagi i czeka na kolejne opinie, żeby ustalić preferowany przebieg trasy S12.

Najwięcej opinii wpłynęło z gminy Skaryszew - 297. Z Radomia wypowiedziało się zaledwie 18 osób, ale droga S12 z niewielkim stopniu przebiega przez teren gminy.

Zbigniew Wichański zapewnia, że każda opinia jest analizowana i w miarę możliwości wprowadzana do projektu.

Mieszkańcy Radomia, którzy wzięli udział w konsultacjach, mieli możliwość zapoznać się ze skorygowanymi wariantami trasy i wyrazić swoją opinię.

Do 11 maja mieszkańcy mogą wyrazić swoją opinię. Gminy mają czas do 14 maja, żeby przekazać opinię projektantowi, który od 15 maja chce rozpocząć prace nad uwzględnianiem uwag.

GDDKiA chce ogłosić przetarg na 2020 rok w systemie "projektuj i buduj". Budowa ma trwać dwa lata - od 2023 do 2025 roku.

Droga S12 docelowo ma łączyć Piotrków Trybunalski z Radomiem, Puławami, Lublinem i Dorohuskiem. Konsultacje dotyczą odcinka Radom - Puławy. Warszawski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jest na etapie przygotowywania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach.

W tym tygodniu odbędą się też spotkania w innych gminach:

18 kwietnia o godz. 16:00 – Gmina Kowala – Szkoła Podstawowa w Kowali

19 kwietnia o godz. 12:00 – Gmina Gózd – Dom Strażaka, ul. Radomska 34

19 kwietnia o godz. 16:00 – Gmina Skaryszew – Szkoła Podstawowa w Makowcu, ul. Kościelna