Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
KTO RANO WSTAJE
Kasia Kozimor, Tomek Waloszczyk
Patron dnia: św. Gerard, biskup i męczennik
Dziś jest: 24 września 2020

RADOM

Policja czuwa nad bezpieczeństwem dzieci

poniedziałek, 03 września 2018 11:21 / Autor: Monika Nowakowska
Monika Nowakowska

Mazowieccy policjanci patrolują okolice szkół. W trosce o bezpieczeństwo, zwłaszcza najmłodszych, wraz z pierwszym dzwonkiem pojawili się na przejściach dla pieszych i drogach prowadzących do placówek oświatowych. Policyjne działania „Bezpieczna droga do szkoły” potrwają do piątku.

- Statystyki cieszą - mówi podinspektor Stanisław Popiel z mazowieckiej "drogówki":

 

W czasie działań na drogach policjanci będą pełnili służbę w rejonach placówek oświatowo – wychowawczych, w rejonach przejść dla pieszych zlokalizowanych w pobliżu szkół. Szczególnie w tych miejscach, służyć będą pomocą prawidłowo zachowującym się uczestnikom ruchu drogowego i bezwzględnie reagować na czyny godzące w ich bezpieczeństwo.

Mundurowi będą bacznie przyglądać się zachowaniu kierujących poruszających się w rejonie placówek oświatowych, w rejonach wyznaczonych przejść dla pieszych, to właśnie po tzw. zebrach w rejonach szkół od września będzie przemieszczało się tysiące dzieci. Funkcjonariusze będą kontrolować również prędkość pojazdów, stan trzeźwości kierujących, a także sposób przewożenia dzieci:

  

Mundurowi będą także sprawdzać, czy pojazdy zatrzymujące się przy szkołach nie powodują zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia.

Będą reagować na wykroczenia popełniane przez kierujących, polegające na: przekraczaniu dozwolonej prędkości jazdy, wyprzedzaniu na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi, omijaniu pojazdu, który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych w celu udzielenia pierwszeństwa pieszemu, nieustąpieniu pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych, nieużywaniu w czasie jazdy przez kierujących i pasażerów pasów bezpieczeństwa oraz przewożeniu dzieci bez fotelików ochronnych, korzystaniu podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku, nieprawidłowym parkowaniu pojazdów w rejonach placówek oświatowych.

Funkcjonariusze będą podejmowali interwencje również wobec pieszych popełniających wykroczenia polegające na: nagłym wejściu pieszego na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, przechodzeniu przez jezdnię w miejscu niedozwolonym, poruszaniu się niewłaściwą stroną drogi, przechodzeniu przez jezdnię przy zapalonym czerwonym świetle, wchodzeniu na jezdnię zza autobusu lub innej przeszkody.

Skontrolują stan trzeźwości kierujących i stan techniczny autobusów szkolnychi innych pojazdów, którymi dzieci są dowożone do szkół.

Ponownie sprawdzą również sposób wykonywania obowiązków przez osoby nadzorujące bezpieczne przechodzenie dzieci przez jezdnię oraz zweryfikują stan oznakowania dróg prowadzących do przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych oraz stan urządzeń ostrzegawczo – zabezpieczających w bezpośrednim sąsiedztwie tych obiektów. Jeżeli stwierdzą nieprawidłowości niezwłocznie skierują wystąpienia o ich usunięcie do właściwych zarządców dróg.

Wcześniej mundurowi odwiedzili około tysiąca szkół na Mazowszu i sprawdzali m.in. prawidłowe oznakowanie przejść dla pieszych. Sprawdzili tam między innymi: stan oznakowania pionowego i poziomego oraz stan urządzeń zabezpieczających przed wbiegnięciem uczniów na jezdnię bezpośrednio pod nadjeżdżający pojazd. W wyniku lustracji ujawniono 518 nieprawidłowości. Najwięcej usterek dotyczyło braku znaków drogowych informujących o zbliżaniu się do przejścia dla pieszych w rejonie szkoły, słabej widoczności poziomego oznakowania przejścia dla pieszych lub słabej widoczności znaków pionowych, które były przysłonięte przez roślinność. Informacje o nieprawidłowościach przesłano do właściwych zarządców dróg z wnioskiem o ich pilne usunięcie.