Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: WIELKI PIĄTEK
Dziś jest: 10 kwietnia 2020

RADOM

Sprawa prezydenta Radomia wraca do sądu

piątek, 07 września 2018 08:14 / Autor: Michał Kaczor
Michał Kaczor

Ciąg dalszy sporu prezydenta i wojewody. Wojewódzki Sąd Administracyjny ponownie rozpatrzy dzisiaj sprawę o wygaszeniu mandatu Radosława Witkowskiego.

Rozprawa rozpocznie się dziś o 10:00 w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Radomiu. Tym razem stronom nie będzie przysługiwało prawo złożenia kasacji do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Przypomnijmy, że sprawa wróciła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po decyzji Naczelnego Sądu Administracyjnego. Spór dotyczy zasiadania w radzie nadzorczej spółki Świętokrzyski Rynek Hurtowy. Zdaniem wojewody prezydent złamał zapisy ustawy antykorupcyjnej. Radosław Witkowski natomiast twierdzi, że działał zgodnie z prawem.

27 lutego Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że Radosław Witkowski nie złamał prawa. Tym samym uchylił zarządzenie wojewody o wygaszenie mandatu prezydenta Radomia. WSA uznał wówczas, że przerwanie kadencji bez bezsprzecznych dowodów jest niedopuszczalne i byłoby to złamanie woli wyborców. Sąd stwierdził, że swoim działaniem prezydent Radomia nie naruszył ustawy antykorupcyjnej. Radosław Witkowski rezygnując z zasiadania w Radzie Nadzorczej spółki Świętokrzyski Rynek Hurtowy i zwracając wynagrodzenie z tego tytułu utwierdził sąd o woli działania zgodnie z prawem.

28 czerwca sędzia Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że w niższej instancji nie wyjaśniono kwestii jednoznacznie i w sposób nie budzący wątpliwości. Zarówno pełnomocnik wojewody, jak i zeprezentujący prezydenta prof. Michał Królikowski podnosili kwestię tego, kto zgłosił prezydenta do zasiadania w radzie nadzorczej spółki Świętokrzyski Rynek Hurtowy: organ samorządu czy spółka? W ocenie NSA w przypadku Radosława Witkowskiego zachodzi wyjątek przewidziany w przepisach, które zakazują łączyć funkcję prezydenta z funkcjami w spółkach prawa handlowego. Prezydent, jako organ reprezentujący radomski samorząd miał, zdaniem sądu, prawo zgłosić swoją kandydaturę we władzach spółki i nie musiał tego robić w jakiejkolwiek szczególnej formie, np. pisemnej. Prawo zezwala, aby prezydent miasta zasiadał w spółce, gdzie większość ma skarb państwa i sama spółka zgłosi go do rady nadzorczej takiego podmiotu. W przypadku Świętokrzyskiego Rynku Hurtowego zachodziła wątpliwość, bo skarb państwa miał mniejszość w tej spółce, ale zgodnie z obowiązującymi przepisami inny współwłaściciel - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powinna przekazać na rzecz skarbu państwa swoje akcje, ale nie uczyniła tego.

Zapraszamy do nas: