Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
LUDZKIM GŁOSEM
Patrycja Michońska
Patron dnia: św. Lidia
Dziś jest: 03 sierpnia 2020

RADOM

Nie tylko o pieniądzach na oświatę

czwartek, 27 września 2018 20:51 / Autor: Elżbieta Warchoł
Radio Plus Radom
Elżbieta Warchoł

Odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Radomiu

Obradowali radomscy radni. W czwartek, 27 września odbyła się LXXXIII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Radomiu. W porządku obrad znalazły się przede wszystkim sprawy dotyczące konieczności wzrostu finansowania oświaty przez samorząd oraz wynikająca z tego konieczność wprowadzenia zmian w budżecie miasta i Wieloletniej Prognozie Finansowej. Radni przyjęli uchwałę w sprawie zwiększenia planu wydatków o ponad 20 milionów złotych. Ma to związek z realizowaną reformą oświaty oraz podwyżkami wprowadzonymi przez MEN. Rocznie koszt funkcjonowania oświaty w Radomiu wynosi 441 milionów złotych, subwencja oświatowa wynosi tylko ponad 290 milionów. Samorząd musi dokładać aż 150 milionów złotych na pokrycie płac czy kosztów remontów. Karol Semik, wiceprezydent Radomia odpowiedzialny za oświatę

Jest i dobra wiadomość. W Radomiu będzie realizowany jedyny w Polsce program kształcenia zawodowego finansowany przez Ministerstwo Edukacji. Radni zgodzili się na wprowadzenie do budżetu miasta ponad 1 miliona złotych na kształcenie zawodowe we współpracy z pracodawcami oraz Uniwersytetem w Radomiu

Ryszard Fałek, przez wiele lat był wiceprezydentem odpowiedzialnym w Radomiu za sprawy oświaty - jest zaniepokojony spadającym poziomem subwencji na oświatę

Dyskusja o finansach dla oświaty stała się okazją do podjęcia przez radnych tematu, który może stać sie problemem w roku szkolnym 2019/ 20 kiedy do klas pierwszych szkół średnich pójdą dwa roczniki uczniów. Może to spowodować problemy z dostaniem się uczniów do wybranych szkół oraz zróżnicowanie okresu kształcenia i wydłużenie ich pobytu w szkole

 Głosami 20 radnych przy jednym głosie wstrzymującym się, proponowane uchwały zostały przez radnych przyjęte.

Zapraszamy do nas: