Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia:
Dziś jest: 24 października 2020

RADOM

Decyzja wojewody w sprawie R. Pluty

czwartek, 18 października 2018 21:10 / Autor: Radosław Mizera
Radosław Mizera

Wojewoda Mazowiecki opublikował stwierdzenie nieważności zarządzenia Prezydenta Miasta Radomia w sprawie odwołania Roberta Pluty ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia. W poniedziałek poznamy komentarz władz Radomia.

Poniżej prezentujemy oświadczenie Roberta Pluty.

W związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 października 2018 roku, znak sprawy WNP-R.4131.16.2018 informuję, że Wojewoda Mazowiecki stwierdził nieważność zarządzenia nr 3214/2018 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie odwołania mnie ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia. Wojewoda Mazowiecki stwierdził, iż zarządzenie Prezydenta Miasta Radomia nie posiada uzasadnionych podstaw faktycznych i prawnych, a tym samym nie zasługuje na pozostawienie go w obrocie prawnym.

Powyższe rozstrzygniecie nadzorcze znajduje się na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie pod adresem: https://www.mazowieckie.pl/pl/urzad/akty-prawne/rozstrzygniecianadzor/35395,Rozstrzygniecia-Nadzorcze-Wojewody-Mazowieckiego-2018-rok-Radom.html

Z poważaniem,Robert Pluta

Przypomnijmy, że wiceprezydent Radomia Karol Semik uzasadniał swoją decyzję narastającymi konfliktami w gronie pedagogicznym. - Jednoznacznie i dwukrotnie wyrażona w trybie ustawy Prawo oświatowe wola Rady Pedagogicznej wskazuje, że decyzje podejmowane przez Pana Dyrektora w stosunku do nauczycieli Zespołu Szkół Muzycznych prowadzą do narastania konfliktu i w znaczący sposób wpływają na destabilizację pracy szkoły. Potwierdzają to liczne pisma, które wpłynęły do organu prowadzącego - czytaliśmy w uzasadnieniu. Pojawiły się także zarzuty mobbingu, nieprawidłowości przy obsadzaniu kierowniczych stanowisk w szkole, utrudniania nauczycielom pracy, braku współpracy z Radą Rodziców.

W związku z decyzją Prezydenta Miasta Radomia z dnia 23 sierpnia 2018 roku, dotyczącą odwołania Roberta Pluty z funkcji dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu sam zainteresowany informował w sierpniu, że:

1.Zarzuty przedstawione w uzasadnieniu są stronniczą i jednostronną interpretacją faktów.

2.Uzasadnienie zawiera sformułowania naruszające moją godność i dobra osobiste.

3.Postanowiłem dochodzić swoich racji na drodze postępowania sądowego.

Jednocześnie pragnę podkreślić, że w obecnej, trudnej sytuacji otrzymuję wiele dowodów poparcia i solidarności ze strony różnych osób, także nauczycieli Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu.