Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
POPOŁUDNIE PLUS RADOM
Wojtek Sałek
Patron dnia: św. Lidia
Dziś jest: 03 sierpnia 2020

RADOM

Fatalny stan miejskich finansów?

czwartek, 22 listopada 2018 14:35 / Autor: Weronika Chochoł
fot. Weronika Chochoł/Radio Plus Radom
Weronika Chochoł

- Dowiadujemy się z różnych źródeł, że zagrożone są wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miejskiego i jednostek mu podległych. Jako radni rozpoczynający swoją pracę w Radzie Miejskiej chcemy szczegółowo zapoznać się ze stanem finansów miasta - zapowiada Kinga Bogusz - przewodnicząca Rady Miejskiej w Radomiu. 

Na wtorek, 27 listopada zapowiedziana jest nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. Jak zapowiada Kinga Bogusz - przewodnicząca Rady Miejskiej - zwróci się do prezydenta o przedstawienie szczegółów dotyczących stanu finansów miasta. - chcemy się szczegółowo zapoznać ze stanem finansów miasta, czy rzeczywiście kasa świeci pustkami i na wynagrodzenia dla ludzi ciężko pracują przez cały miesiąc zabraknie środków: 

Przewodnicząca podtrzymuje swoją deklarację o chęci współpracy z prezydentem Radosławem Witkowskim. - Rozpędzony pociąg, którym jechał pan prezydent do dnia wyborów w pewnym momencie się zatrzymał. Znaleźliśmy się w sytuacji, w której musimy szukać jakichś rozwiązań. Jednak przede wszystkim jako radni musimy się zapoznać z rzeczywistym stanem finansów miasta. 

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej głosowany będzie projekt uchwały dotyczący emisji obligacji komunalnych przez miasto na kwotę nieco ponad 39,5 milionów złotych. Posiedzenie we wtorek, 27 listopada. Początek o godz. 16.00.

Kwota zgadza się z tą, którą radni przyjęli już w styczniu. Pieniądze z obligacji mają zostać przeznaczone na pokrycie deficytu, który również zaakceptowany był przez radnych. 

- Warto przypomnieć jak skonstruowany był budżet miasta. W uchwale budżetowej zatwierdzone przez Radę Miejską wydatki były wyższe od planowanych dochodów. Jednocześnie, w tej samej uchwale był zapis, że różnica, czyli deficyt zostanie pokryta kredytem. Ostatecznie zdecydowaliśmy o zamianie kredytu na obligacje, ponieważ jest to prostsza i szybsza metoda pozyskania pieniądza. Propozycja emisji obligacji nie jest więc niczym nowym czy niespodziewanym. Jest to tylko wykonanie tego, do czego radni zobowiązali prezydenta w uchwale budżetowej ze stycznia br. - wyjaśnia Katarzyna Piechota-Kaim rzecznik Urzedu Miejskiego w Radomiu. 

To nie pierwsze obligacje, na które zdecydował się miasto za zgodą Rady Miejskiej. - W tym roku miasto pozyskało także 35 milionów złotych z tytułu emisji innych obligacji, na co Rada Miejska wyraziła zgodę jeszcze w 2017 roku. Nastąpiło to na początku września. Należy jednak podkreślić, że ta kwota także znajdowała się w planie przychodów uchwały budżetowej zatwierdzonym przez Radę Miejską. - przypomina Katarzyna Piechota-Kaim. 

Ewentualny brak zgody radnych na emisję obligacji na kwotę 39,5 milionów złotych może skutkować tym, że zagrożone będą takie wydatki jak: regulowanie należności z tytułu dostaw, usług, robót budowlanych, należności za media, wynagrodzenia, spłaty kredytów oraz inne obowiązkowe zobowiązania.

- Prezydent spotkał się z przedstawicielami związków zawodowych informując o sytuacji finansowej i możliwych skutkach ewentualnego odrzucenia projektu uchwały w sprawie emisji obligacji. Jednocześnie urząd czyni wszelkie starania, by do opóźnień w wypłatach wynagrodzeń nie doszło - dodaje rzecznik radomksiego Magistratu. 

Zapraszamy do nas: