Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Jan Pasterski
Patron dnia: św. Sykstus II, papież i męczennik
Dziś jest: 07 sierpnia 2020

RADOM

Ilu radomian jest uzależnionych od alkoholu?

wtorek, 11 grudnia 2018 17:55 / Autor: Radosław Mizera
Radosław Mizera

Ponad 8 tys. dzieci z Radomia wychowuje się w rodzinach alkoholików - wynika z danych zamieszczonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok. Dokument został przyjęty przez radomskich radnych. W przyszłym roku na walkę z alkoholizmem przeznaczono 4 mln 400 tys. złotych. Dla porównania wartość sprzedanego alkoholu w 2017 roku to około 194 mln złotych.

Liczba osób uzależnionych od alkoholu w Radomiu wynosi 4,8 tys. Dorośli żyjący w otoczeniu alkoholika (współmałżonkowie, rodzice) to ok. 8,2 tys. Dzieci wychowujące się w rodzinach alkoholików to ok. 8,2 tys. Osoby pijące szkodliwie to ponad 14 tys. radomian.

Z dokumentu możemy się dowiedzieć, że z przeprowadzonych na terenie miasta Radomia badań, wśród badanej grupy w wieku 13-15 lat prawie połowa zarówno dziewcząt (46,9%), jak i chłopców (41,8%) jeszcze nigdy nie piła alkoholu. Inaczej prezentują się wyniki w analizowanej grupie uczniów starszych, gdzie jest to odpowiednio 14% wśród dziewcząt oraz 15% u chłopców. Co czwarty chłopiec (26,5%) i co piąta dziewczyna (22,3%) z grupy młodszej za wiek swojej inicjacji alkoholowej przyjęli 13 lat lub mniej. Odpowiednio w grupie uczniów 16-19 lat jest to 19,8% oraz 13,8%.

Podczas inicjacji alkoholowej wśród dziewcząt w wieku 13-15 lat najwięcej piło piwo(24,8%), 12,1% piło wódkę, wino i inne rodzaje alkoholu miały po 5,9%. Najmniej botylko 2,1% było w przypadku takich alkoholi jak whisky, koniak, brandy oraz likier.Odsetek wśród chłopców w tej samej grupie wiekowej wynosił odpowiednio 27,6% -piwo, 8,9% - wódka, trochę mniej wino (7,1%) oraz inne alkohole (6,8%). Whisky, koniak,brandy i likier piło prawie 5% chłopców (4,7%).

Do picia alkoholu w okresie ostatnich 30 dni przyznaje się 33,6% chłopców i 28,1%dziewcząt z grupy wiekowej 13-15 lat, natomiast w przypadku grupy w wieku 16-19lat odsetek wśród uczniów wynosi 67,9% i 65,1% wśród uczennic. Co trzecia uczennica(34,9%) i także co trzeci uczeń (32%) ze starszej grupy badanych nie pił alkoholuw przeciągu ostatniego miesiąca. Odsetek ten u ankietowanych w wieku 13-15 latwynosi odpowiednio 71,9% i 66,4%.

Najpopularniejszym napojem alkoholowym wśród radomskich uczniów okazało siępiwo. Podczas ostatniej okazji do picia piwa przyznaje się 15% uczniów w wieku 13-15lat i prawie 1/3 uczniów w wieku 16-19 lat (29,3%). Drugim najpopularniejszymnapojem okazała się wódka. Ostatnio piło wódkę 12,1% uczniów w grupie wiekowej 13-15 lat i blisko co trzeci uczeń w wieku 16-19 lat (28,2%). Po wino sięgnął co siedemnasty uczeń w wieku 13-15 lat (5,7%) i co dziesiąty uczeń (10,2%) z grupy 16-19 lat. Badania zostały przeprowadzone w 2015 roku.

Wartość alkoholu sprzedanego na terenie gminy w 2017 roku (na podstawie oświadczeń złożonych przez przedsiębiorców) to ponad 194 mln zł. W 2017r. z pomocy materialnej MOPS w Radomiu z powodu uzależnienia lub nadużywania alkoholu przez co najmniej jednego z członków rodziny skorzystało 481 rodziny.

Zapraszamy do nas: