Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Agnieszka Morawska
Patron dnia: św. Juliusz I, papież
Dziś jest: Poniedziałek, 12 kwietnia 2021

RADOM

Radomskie działki własnością Kolei Mazowieckich

wtorek, 12 lutego 2019 18:26 / Autor: Weronika Chochoł
fot. mazowieckie.com.pl
Weronika Chochoł

Działki o łącznej powierzchni blisko 0,35 ha wraz z prawem własności znajdujących się na nich budowli trafiły do Kolei Mazowieckich. Nieruchomości te są niezbędne dla wybudowania rozjazdu łączącego tor bocznicowy planowanej bazy utrzymaniowo-naprawczej KM z torem nr 12 stacji Radom. Przedstawicieli KM popisali akt notarialny w tej sprawie. 

Zakup działek jest związany z planem spółki dotyczącym zakupu nowych pojazdów produkcji Stadlera. W sumie do obsługi Radomia trafi 10 dwuczłonowych pojazdów. Cały projekt zakłada także budowę bazy utrzymaniowej dla wykonywania przeglądów w poziomach P1-P2.

 W sumie do Kolei Mazowieckich trafi 5 działek o łącznej powierzchni prawie 0.35 ha wraz z prawem własności znajdujących się na nich budowli. Akt notarialny w tej sprawie podpisali Robert Stępień - prezes zarządu oraz Cezary Lewandowski - członek zarządu, dyrektor finansowy. Działki te są niezbędne dla wybudowania rozjazdu łączącego tor bocznicowy planowanej bazy utrzymaniowo-naprawczej KM z torem nr 12 stacji Radom. Pozostałe nieruchomości będą pełnić rolę drogi przeciwpożarowej do planowanej inwestycji. Sam budynek bazy stanie na działkach o powierzchni prawie 11 tys.m², które spółka dzierżawi do miasta.  

- Zakup działek jest kolejnym ważnym krokiem w strategii rozwoju spółki. Umożliwi on budowę bazy utrzymaniowo-naprawczej, gdzie będą dokonywane przeglądy nowych pojazdów FLIRT. To także jeden z efektów dobrej współpracy z samorządem województwa mazowieckiego, która zaowocuje nie tylko poprawą jakości podróży na linii, którą będą obsługiwać nowe pojazdy, ale także wysoką jakością utrzymania tych pojazdów w nowoczesnym obiekcie - mówi prezes Robert Stępień.

 W ramach projektu zakłada się budowę:

  • hali przeglądowej do wykonywania przeglądów w poziomie utrzymania P1 i P2;
  • hali przeglądowej służącej przeprowadzeniu napraw bieżących;
  • myjni przejazdowej, umożliwiającej automatyczne czyszczenie zewnętrzne powierzchni bocznych, czołowych i dachu pojazdów.
  • warsztatu pneumatycznego, elektrycznego oraz mechanicznego, umożliwiających wykonywanie podstawowych czynności kontrolnych oraz napraw podzespołów. Na terenie punktu utrzymania będzie znajdować się również stanowisko ładowania baterii;
  • punktu trafo, sprężarkowni, kotłowni oraz miejsc na zbiornik ppoż., materiały niebezpieczne i odpady komunalne;
  • budynku administracyjno-socjalnego, w którym znajdować się będą pomieszczenia dla drużyn konduktorskich, rewidentów, pracowników utrzymania technicznego i maszynistów, a także niezbędne pomieszczenia socjalne;
  • zespołu torów odstawczych dla 10 sztuk dwuczłonowych EZT wraz z wykorzystaniem do tego celu hali przeglądowej.