Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: św. Jan z Dukli, prezbiter
Dziś jest: 08 lipca 2020

RADOM

Pieniądze dla niepełnosprawnych studentów

środa, 06 marca 2019 19:04 / Autor: Elżbieta Warchoł
za: pixabay
Elżbieta Warchoł

Wnioski należy składać do końca marca.

Ruszył nabór wniosków do programu Aktywny samorząd. Moduł II. Można już więc składać wnioski o dofinansowanie przez PFRON zadań w zakresie pomocy w uzyskaniu przez osobę niepełnosprawną wykształcenia na poziomie wyższym: na semestr letni (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019). Moduł II to pomoc dla studentów niepełnosprawnych w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym przez dofinansowanie kosztów edukacji: w szkole policealnej, w kolegium, w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

W 2019 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku: dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł, dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego– do 4.000 zł, opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Wnioski w ramach tego programu można pobierać i składać w MOPS w Radomiu – Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych p. 111 (I piętro) w godz. 7.30 do 15.30, telefon nr 048/3608288. Informacje na temat zasad programu oraz wzory wniosków są dostępne na stronie internetowej www.bip.mops.radom.pl (zakładka „Niepełnosprawni” oraz zakładka „Wzory wniosków”).

Wnioski można składać osobiście w siedzibie Ośrodka, za pośrednictwem poczty lub platformy ePUAP. Program dotyczy tylko osób zamieszkujących na terenie miasta Radom. Realizacja będzie uzależniona od przekazania środków finansowych przez PFRON na program.

Zapraszamy do nas: