Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
KTO RANO WSTAJE
Kasia Kozimor, Tomek Waloszczyk
Patron dnia: św. Gerard, biskup i męczennik
Dziś jest: 24 września 2020

RADOM

Zostań policjantem!

wtorek, 26 marca 2019 10:54 / Autor: Weronika Chochoł
fot. Weronika Chochoł/Radio Plus Radom
Weronika Chochoł

Trwa nabór do służby w Policji. Najbliższe przyjęcia zaplanowane są na 21 maja.

Służbę w policji pełnić może obywatel Polski o nieposzlakowanej opinii, nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i korzystający z pełni praw publicznych. Liczą się również wykształcenie - co najmniej średnie oraz zdolność fizyczna i psychiczna do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować. Każdy z kandydatów zobowiązany jest również do zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej tj. odbytą zasadniczą służbę wojskową lub zostać przeniesione do rezerwy.

Na 2019 rok przewidzianych jest pięć naborów. - Robimy wszystko, żeby zminimalizować liczbę wakatów w naszej formacji. Jesteśmy na dobrej drodze - mówi insp. Tomasz Michułka - komendant wojewódzki Policji zs. w Radomiu: 

Powiedzenie "Idź do policji, tam na pewno się dostaniesz" przeszło już do lamusa. Trzeba być dobrze przygotowanym i spełniać szereg warunków - dodaje komendant Michułka: 

Planowane przyjęcia do służby w Policji w 2019 roku: 21 maja, 16 lipca, 2 września, 7 listopada i 30 grudnia.

Osoby zainteresowane przyjęciem do służby w Policji powinny osobiście złożyć dokumenty w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu. Trzeba mieć ze sobą podanie o przyjęcie do służby w Policji, wypełniony kwestionariusz osobowy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe - oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru, kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby - oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru, kserokopie innych dokumentów, jeżeli ich obowiązek wynika z odrębnych przepisów oraz pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

Kandydat zobowiązany jest okazać na każdorazowe żądanie pracownika doboru: dowód osobisty oraz książeczkę wojskową (jeżeli kandydat jest objęty ewidencją wojskową).

Wzory niezbędnych dokumentów, szczegółowe informacje dotyczące kandydatów oraz procedury kwalifikacyjnej znaleźć można w na stronach internetowych Komendy Głównej i Komendy Wojewódzkiej Policji.