Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: św. Anzelm z Canterbury, biskup i doktor Kościoła
Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Kamień, Brzustów
Dziś jest: Środa, 21 kwietnia 2021

RADOM

Stypendia dla studentów

czwartek, 28 marca 2019 13:25 / Autor: Monika Nowakowska
foto: MNowakowska/Radio Plus Radom
Monika Nowakowska

Władze Radomia chcą zachęcić studentów do pozostania w mieście. W tym celu uruchamiają kolejną edycje stypendiów stażowych. Magistrat dołoży do każdego studenta 1500 złotych, resztę dopłaci pracodawca.

Studenci wyższych uczelni przygotowujący się do podjęcia pracy na terenie miasta mogą ubiegać się o stypendia stażowe. Władze miasta zapraszają do składania wniosków o ich przyznanie. - To instrument, który będzie wspierał lokalny rynek pracy i jest odpowiedzią na oczekiwania pracodawców oraz studentów. W naszych działaniach informacyjnych chcemy mocno podkreślać to, że Radom jest miastem, z którego nie trzeba uciekać. Prężnie działają tu innowacyjne firmy, które stoją otworem dla naszych studentów. Cieszymy się, że możemy udzielać finansowego wsparcia w ramach systemu stypendialnego - mówi wiceprezydent Katarzyna Kalinowska:

 

Współpracę z miastem nawiązały firmy metalowe:

 

O przyznanie stypendium może ubiegać się osoba posiadająca status studenta, zamieszkała na terenie Radomia, posiadająca średnią ocen z egzaminów nie niższą niż 3,75, uzyskaną w roku akademickim poprzedzającym dzień złożenia wniosku. Student powinien samodzielnie, bądź przez stronę internetową www.investinradom.pl znaleźć przedsiębiorcę, u którego będzie odbywać staż i złożyć prawidłowo wypełniony wniosek o przynanie stypendium stażowego. Magistrat przeznaczył na ten cel 100 tys. złotych.

Maksymalna kwota stypendium wypłacanego z budżetu miasta wynosi 1500 zł brutto miesięcznie, a okres stażu - od trzech do sześciu miesięcy. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Radomiu, w Biurze Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej, ul. Żeromskiego 53, pokój 105, 106, tel.: (48) 36-20-614, mail: