Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: św. Maria od Krzyża Helena MacKillop, zakonnica
Dziś jest: 08 sierpnia 2020

RADOM

Może być nas mniej!

poniedziałek, 24 czerwca 2019 13:09 / Autor: Radosław Mizera
Radosław Mizera

Niepokojące dane demograficzne dla Radomia. Za około 20 lat w mieście będzie mieszkać zaledwie 176 tys. mieszkańców. Dla porównania, w 2017 roku było nas 214 tys. osób. Opracowana w 2014 roku prognoza liczby ludności dla Polski, w tym również Radomia, została zawarta w raporcie o stanie miasta, z którą zostali zapoznani dzisiaj radni.

Z opracowania możemy się dowiedzieć, że Radom w oparciu o dane statystyczne i rejestrowe pod względem liczby ludności jest czternastym w Polsce i drugim (po Warszawie) miastem na Mazowszu. W 2017 roku zamieszkiwało tu 214 566 osób, w tym 112 740 kobiet i 101 826 mężczyzn .

- Struktura wiekowa radomian nie odbiega znacząco od średniej dla kraju, ale zauważalne są w niej negatywne tendencje związane ze starzeniem się społeczeństwa. Najwyraźniej widać to zjawisko we wskaźniku obciążenia demograficznego. W 2005 roku na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym przypadało 75,7 osób w wieku poprodukcyjnym, zaś w 2017 r. aż 130,0 osób - czytamy w raporcie.

Zjawisko migracji ludności dotyczy około 1000 radomian rocznie, przy czym najczęściej są to ludzie młodzi. Należy podkreślić, że saldo migracji uwzględnia również osoby, które opuściły Radom i zamieszkały w sąsiednich gminach, ale nadal prowadzą działalność lub pracują w Radomiu. Zjawisko wyludniania się miast na korzyść otaczających je terenów wiejskich można zaobserwować w wielu miastach w Polsce.

Z 214 566 osób w 2017 roku liczba ludności Radomia spadnie do prognozowanych 210 240 osób w 2020 roku, 195 424 osób w 2030, a w 2040 roku spadnie do 176 892 osób. Prognozowany spadek stanowić będzie ponad 17,55 % aktualnej liczby ludności.

Przypomnijmy, że zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, samorządowcy co roku, do 31 maja, przedstawiają radzie miasta raport o stanie miasta. Dokument zawiera opis sytuacji społeczno-gospodarczej miasta stanowiącej kontekst dla działań realizowanych przez władze samorządowe w poprzednim roku, a także realizacji polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego w 2018 r.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie miasta, Rada Miejska przeprowadza głosowanie nad udzieleniem Prezydentowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wotum zaufania Rada Miejska podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. Niepodjęcie uchwały jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu Prezydentowi wotum zaufania.

Zapraszamy do nas: