Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
KTO RANO WSTAJE
Kasia Kozimor, Tomek Waloszczyk
Patron dnia: św. Gerard, biskup i męczennik
Dziś jest: 24 września 2020

RADOM

Bezpłatny pobyt opiekuna przy niepełnosprawnym

czwartek, 18 lipca 2019 08:08 / Autor: Weronika Chochoł
fot. pixabay.com (adamtepl)
Weronika Chochoł

Od lipca opiekunowie nie muszą płacić za pobyt przy dziecku lub osobie niepełnosprawnej w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym. 

6 czerwca prezydent podpisał nowelizację ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dzięki niej prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej (które dotychczas dotyczyło jedynie pacjentek w warunkach ciąży, porodu i połogu) zyskali również pacjenci małoletni albo posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. W myśl nowelizacji przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną w podmiocie leczniczym, rozumie się prawo do pobytu wraz z nim przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego.

- Pobyt w szpitalu wiąże się z dużym stresem i obciążeniem, które z pewnością mają negatywny wpływ na proces leczenia, dlatego obecność opiekuna, najczęściej bliskiej osoby, jest nieocenionym wsparciem – mówi prezes Zarządu PFRON Marlena Maląg.

Dotychczasowe opłaty na ogół nie były wysokie, jednak w przypadku dłuższego pobytu rodziców lub opiekunów w szpitalu, suma stawała się znacznym obciążeniem, mogła również stać się powodem rezygnacji z pobytu w placówce.

Osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie mogą również skorzystać z dofinansowania z PFRON pobytu na turnusach rehabilitacyjnych.

Turnusy rehabilitacyjne trwają co najmniej 14 dni i odbywają się w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników o podobnych potrzebach w zakresie rehabilitacji. Każda grupa turnusowa ma opracowany program rehabilitacji odpowiedni do schorzeń uczestników realizowany przy udziale kadry specjalistów. Pobyt na turnusie rehabilitacyjnym mobilizuje do kontaktów z otoczeniem i do samodzielnego funkcjonowania oraz pobudza rozwój osobisty.

- Turnusy rehabilitacyjne dofinansowane przez fundusz można uznać za kolejny po rehabilitacji leczniczej etap na drodze do poprawy kondycji. W odróżnieniu od pobytów sanatoryjnych NFZ, które koncentrują się na rehabilitacji leczniczej osób indywidualnych, na turnusach znaczącą wagę przykłada się do aktywności społecznej i zorganizowanych działań grupowych. Mają one niezwykle pozytywny wpływ na powrót do aktywności po przebytym leczeniu - dodaje Marlena Maląg, prezes PFRON.

Turnus może być zorganizowany w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej. Rozpatrywane w ciągu 30 dni wnioski składa się w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie. Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu osobie niepełnosprawnej dofinansowania brane są pod uwagę m.in. stopień i rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy, kryterium dochodowe osoby niepełnosprawnej ubiegającej się o dofinansowanie. Ponadto osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie m.in. pod warunkiem, że została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje, a w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków PFRON-u.

- Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenia o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności. Uzyskanie dofinansowania w danym roku nie wyklucza uzyskania dofinansowania w roku następnym - dodaje Marlena Maląg.

Wysokość dofinansowania wynosi od 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności oraz dla opiekuna osoby niepełnosprawnej do 30 proc. przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie.