Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
LUDZKIM GŁOSEM
Patrycja Michońska
Patron dnia: św. Lidia
Dziś jest: 03 sierpnia 2020

RADOM

Radom będzie walczył ze zmianami klimatu

poniedziałek, 26 sierpnia 2019 14:55 / Autor: Radosław Mizera
Radosław Mizera

Radom jest jednym z 44 dużych ośrodków miejskich w kraju, które są szczególnie zagrożone skutkami zmian klimatu. Dlatego też Rada Miejska przegłosowała uchwałę w sprawie przyjęcia "Planu Adaptacji do zmian klimatu miasta Radomia do roku 2030". Wymagała tego Rada Ministrów, która dostrzega potrzebę uwzględnienia zmian klimatu w kształtowaniu miejskiej polityki przestrzennej, a jedno z działań skierowano do największych ośrodków miejskich.

Jerzy Zawodnik, wiceprezydent miasta powiedział, że celem tych działań jest przystosowanie Radomia do zmian klimatu poprzez zwiększenie jego odporności na ekstremalne zjawiska pogodowe oraz zwiększenie jego potencjału do radzenia sobie w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Ponadto plan wskazuje zagrożenia klimatyczne dla Radomia wynikające z obserwowanychtrendów historycznych oraz scenariuszy zmian klimatu, którymi są: wysokie temperatury powietrza i miejska wyspa ciepła, intensywne opady, podtopienia i lokalne powodzie miejskie, wysokie stężenia zanieczyszczeń powietrza. Wieceprezydent Radomia Jerzy Zawodnik:

W myśl nowych przepisów, od dzisiaj każdą planowaną w mieście inwestycję trzeba będzie konsultowac z tym dokumentem. - Nie będziemy mogli przesadzać z inwestycjami np. kosztem zieleni - mówi Grażyna Krugły, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Radomiu:

Warto dodać, że Radom jest pionierem działań z zakresu adaptacji do zmian klimatu. Jako pierwsze miasto w Polsce podjęło kompleksowe działania inwestycyjne w zakresie rozwojubłękitno-zielonej infrastruktury w ramach projektu LIFE (takie jak: adaptacja stawówkolmatacyjnych i zbiornika Broki, renaturyzacja rzeki Mlecznej i Potoku Północnego,budowa zbiornika retencyjnego Rutka, budowa zbiorników retencyjnych na rzece Mlecznej i jej dopływach). Zadania planowane w ramach tego projektu zostały uwzględnione w niniejszym Planie Adaptacji.

Zapraszamy do nas: