Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: bł. Benedykt XI, papież
Dziś jest: 07 lipca 2020

RADOM

MOPS będzie czynny 14 września

piątek, 13 września 2019 10:47 / Autor: Elżbieta Warchoł
Radio Plus Radom
Elżbieta Warchoł

Tylko do 15 września można składać wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2019/20.

Można do zrobić osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Limanowskiego 134 do soboty, 14 września lub za pośrednictwem platformy e-PUAP i poczty. Wnioski wysłane w dniu 15 września (niedziela) będą uznane za złożone w terminie. MOPS przy ul. Limanowskiego 134 będzie czynny w sobotę, 14 września od godz. 7. 30 do 15. 30

Stypendium szkolne przysługuje:• uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,• wychowankom publicznego i niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki tj. do ukończenia 18 roku życia,• słuchaczom kolegium pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie może przekroczyć kwoty 528 zł netto. Stypendium przysługuje w szczególności dzieciom z rodzin w których występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, a także alkoholizm lub narkomania. W roku szkolnym 2018/2019 pomocą w formie stypendium szkolnego objęto 2417 uczniów.

Tag:
Zapraszamy do nas: