Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: św. Jan z Dukli, prezbiter
Dziś jest: 08 lipca 2020

RADOM

Potrzeba kochających rodziców zastępczych

piątek, 04 października 2019 09:00 / Autor: Weronika Chochoł
fot. pixabay.com (MabelAmber)
Weronika Chochoł

Ponad 300 dzieci w Radomiu wychowuje się w rodzinach zastępczych i innych formach pieczy zastępczej. Chociaż są chętni do sprawowania tej funkcji, to ciąż jest o kropla w morzu potrzeb. W połowie października rozpocznie się w Radomiu szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych.

Obecnie w Radomiu działa 141 rodzin zastępczych, w których wychowuje się 232 dzieci:

  • 94 rodziny zastępcze spokrewnione - 124 dzieci,
  • 29 rodziny zastępcze niezawodowe - 35 dzieci,
  • 8 rodzinnych domów dziecka - 41 dzieci,
  • 4 zawodowe rodziny zastępcze - 10 dzieci,
  • 6 zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcje pogotowia rodzinnego - 19 dzieci,
  • 1 zawodowa rodzina zastępcza specjalistyczna - 3 dzieci.

Ponadto funkcjonuje 6 placówek rodzinnych, w których przebywa 34 dzieci oraz Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Słoneczny Dom", w której aktualnie przebywa 45 dzieci.

Chociaż piecza zastępcza działa w Radomiu na dobrym poziomie, to trzeba myśleć o przyszłości. W połowie października rusza bezpłatne szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych. Będzie można zdobyć stosowne umiejętności potrzebne w opiece i wychowaniu dzieci pozbawionych opieki rodziny własnej. Specjaliści Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pomogą podjąć ostateczną decyzję o ewentualnym utworzeniu rodziny zastępczej.

Do udziału w szkoleniu i podjęciu współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej zachęca dyrektor ośrodka - Marcin Gierczak: 

Nabór kandydatów na szkolenie dotyczące sprawowania pieczy zastępczej trwa. Po zebraniu odpowiedniej liczby kandydatów zainteresowani będą przygotowywani programem „Kto mnie pokocha?” zatwierdzonym decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Osoby zainteresowane powinny zgłaszać się do radomskiego MOPS-u przy ul. Limanowskiego 134, pokój 305 (III piętro). Można również kontaktować się telefoniczne pod numerami: 48 360 88 29 (w godz.7.30-15.30) lub. 601 080 344. 

Zapraszamy do nas: