Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
POPOŁUDNIE PLUS RADOM
Magda Gliszczyńska
Patron dnia: św. Maksymilian Maria Kolbe, prezbiter i męczennik
Dziś jest: 14 sierpnia 2020

RADOM

Będzie sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej

wtorek, 08 października 2019 08:51 / Autor: Elżbieta Warchoł
Radio Plus Radom
Elżbieta Warchoł

8 października odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Radomiu.

Dziś odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Radomiu. Radni zajmą się rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Miasta Radomia na 2019 rok oraz rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2019- 40. Chodzi między innymi o plany zagospodarowania przestrzennego, modernizację stoiska promocyjnego Miasta Radomia w galerii handlowej, przesunięcia wydatków na zadania z zakresu polityki społecznej oraz na bezpieczeństwo publiczne, w tym zakup samochodu dla straży pożarnej, zwiększenie środków na nagrody uznaniowe, składki na ubezpieczenie społeczne oraz wynagrodzenia osobowe pracowników w Miejskiej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej.Radni podejmą też uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Radomia w zakresie zadania: Informatyzacja aptek szpitalnych poprzez stworzenie systemu przechowywania i dystrybucji leków w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Tytusa Chałubińskiegoi szpitalach partnerskich. Zadanie będzie realizowane w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe wyniosą 488 786 zł, limitwydatków w 2020 roku wyniesie 15 000 zł, w 2021 roku – 473 786 zł. Wprowadzenie zadania związane jest otrzymaniem przez Radomski Szpital Specjalistyczny dofinansowania ze środków europejskich. Planowane wydatki stanowią wkład własny wjego realizację.Początek sesji o godz. 16. 30 w gmachu USC przy ul. S. Moniuszki 9.

Zapraszamy do nas: