Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Agnieszka Morawska
Patron dnia: św. Dionizy, biskup i męczennik
Dziś jest: 08 kwietnia 2020

RADOM

Drożej za śmieci?

wtorek, 22 października 2019 12:17 / Autor: Jakub Szczechowski
fot. J.Szczechowski/Radio Plus Radom
Jakub Szczechowski

Opłaty za odbiór odpadów komunalnych w Radomiu mają wzrosnąć średnio o 120%. W poniedziałek o ewentualnej podwyżce zadecydują radni.

Przyczyną jest ogólny wzrost kosztów gospodarki odpadami. W 2020 roku miasto wyda na ten cel 43 mln zł.  I tak za gospodarowanie odpadami miasto zapłaci 23,5 mln zł, a za ddbiór i tansport odpadów - 15,1 mln. - Kwotę 43 mln zł przedstawiamy w konkretnych stawkach, jakie mieszkańcy będą musieli uiszczać od 1 stycznia 2020 roku. Zaproponowana stawka pomnożona poprzez ilość konkretnych gospodarstw daje konkretną kwotę i wpływ do budżetu miasta w wysokości 43 mln zł. Chciałbym podkreślić, że nie chcemy od mieszkańców nawet grosza więcej niż faktycznie będzie nas to kosztował. Zostało to bardzo dobrze wyliczone - powiedział wiceprezydent Radomia Jerzy Zawodnik.

Wzost opłat jest zdaniem Jerzego Zawodnika odpowiedzią na ogólny wzrost cen. - To są wzrosty przede wszystkim płacy minimalnej, wzrost transportu, wzrost paliwa, usług, energii i do tego koszty składowania odpadów na wysypisku. Wzrasta też ilość odpadów oddawanych przez miezkańców. Oszacowaliśmy ze wzrost ilości odpadów w stosunku do lat poprzednich wyniesie ok. 26%. Na nasze wysypisko trafi ponad 65 tys. ton odpadów - dodał.

Dla przykładu wieloosobowe gospodarstwo w zabudowie jednorodzinnej (pow. 70 m kw.) zapłaci 78 zł. Obecnie jest to 35 zł. Z kolei dla mieszkania o pow. 30-70 m kw. w bloku opłata wyniesie 47 zł, a teraz wynosi 22 zł. 

Zabudowa jednorodzinna

Zabudowa wielorodzinna

O komentarz do planów miasta poprosiliśmy mieszkańców.

Ostatecznie to radni postawią kropkę nad i. Zgodzą się lub nie zgodzą na podwyżki. - Sytuacja nas bardzo mocno zaskoczyła. Do tej pory nawet nie docierały do nas takie sygnały. Będziemy dyskutowali na ten temat  piątek na posiedzeniu klubu PiS. Na sesji będziemy chcieli zadać panu prezydentowi pytanie, co się takiego wydarzyło, że opłata za odbiór odpadów wzrosła o 120%. To jest sytuacja dla mnie niedopuszczalna - powiedział szef klubu radnych PiS Dariusz Wójcik. 

 Podwyżki to najbardziej gorące, ale nie jedyne zmiany. Wprost za zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zlikwidowana zostanie kategoria odpadów niesegregowanych. - W uchwale wprowadzamy opłaty, które można nazwać karą dla tych, którzy ne zastosują się do przepisu ustawowego i nie będą chcieli segregować śmieci. Ta kara została zaproponowana jako czterokrotność stawki za odbiór odpadów segregowanych.

Częściej ma być odbierany papier. - Z zabudowy jednorodzinnej papier będziemy odbierać raz w miesiącu, a z zabudowy wielorodzinnej raz w tygodniu

Miasto będzie równieź premiować tych, którzy kompostują odpady zielone. Proponuje bonifikatę 5% od opłaty za odpady komunalne.

W poniedziałek na sesji rady miejskiej rozpatrywane będą cztery uchwały, dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi - w sprawie podziału gmin na 5 sektorów wywozu odpadów, szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów i zagospodarowania ich, regulaminu utrzymania czystości i porządu na terenie gminy i w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami i stawek. Uchwały mają dostosować prawo miejskie do znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

 

Zapraszamy do nas: