Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
POPOŁUDNIE PLUS RADOM
Wojtek Sałek
Patron dnia: św. Sykstus II, papież i męczennik
Dziś jest: 07 sierpnia 2020

Samorząd

To będzie wymagający budżet kontynuacji

piątek, 15 listopada 2019 12:46 / Autor: Weronika Chochoł
Weronika Chochoł

Kontynuacja rozpoczętych działań, podjęcie kolejnych zobowiązań oraz zmaganie ze skutkami decyzji rządowych. Prezydent Radomia Radosław Witkowski przedstawił projekt budżetu miasta na 2020 rok. 

Dochody

Przyszłoroczne wpływy do budżetu miasta szacowane są na miliard trzysta dziewięćdziesiąt pięć milionów złotych. Utracone dochody spowodowane zmianami w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą ok. 30 mln zł. - Bardzo cieszymy się z tych korzystnych zmian, jesteśmy zwolennikami jak najniższych podatków. Natomiast to, że ubywa nam dochodów w związku ze zmianami podatkowymi nie oznacza, że ubywa nam zadań. A to odbija się na finansach mówi prezydent Radosław Witkowski:

Na przyszłoroczne dochody miasta składać się będą: dochody własne (z majątku gminy, podatków i opłat czy udziałów gminy i powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa), subwencje, dotacje i dochody majątkowe.

Wydatki

Wydatki w przyszłym roku mają wynieść miliard czterysta osiemdziesiąt trzy miliony złotych. Największa część przeznaczona zostanie na oświatę i wychowanie, opiekę społeczną i rodzinę oraz na transport i łączność.

Podwyżka płacy minimalnej oraz zbyt niska subwencja oświatowa spowodują dodatkowe wydatki. - Koszt podwyżek dla nauczycieli (zupełnie zrozumiałych) to 10 milionów złotych, natomiast subwencji otrzymaliśmy tylko i wyłącznie 6 milionów złotych. Czyli do podwyżek musieliśmy z pieniędzy samorządowych dołożyć 4 miliony - wylicza prezydent Witkowski i dodaje: - Dołączam się do głosu wójtów, burmistrzów i prezydentów, którzy zwracają uwagę na pogarszającą się strukturę dochodów związaną ze zmianami ustawowymi:

Na inwestycje zaplanowanych jest 236 milionów złotych - blisko 16 procent wszystkich wydatków. Z tej kwoty 218 milionów przeznaczone zostanie na inwestycje kontynuowane. - Budżet inwestycyjny to wieloletnie zadania rozpoczęte w latach poprzednich. W przyszłym roku ma zakończyć się remont Alei Wojska Polskiego. Drugą co do wartości inwestycją jest wprowadzenie w mieście tzw. projektu multimodalnego. W przyszłym roku na ulice miasta wyjechać na dziesięć nowych elektrycznych autobusów, gotowa będzie również infrastruktura, dzięki której będzie możliwe ich poruszanie się po mieście. Na trzecim miejscu znalazło się dokończenie Radomskiego Centrum Rehabilitacji. Ta inwestycja ma zakończyć się w lipcu. Wśród nowych zadań stojących przez miastem znalazły się m.in. budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 31 czy przebudowa wiaduktu ul Żeromskiego nad torami. O szczegółach mówi prezydent Radosław Witkowski:

W projekcie budżetu na 2020 rok znalazły się również m.in. pozycje związane z dokapitalizowaniem spółki MOSiR, inwestycja związana z budową Radomskiego Centrum Sportu, nabycie akcji spółki Port Lotniczy Radom SA, dokapitalizowanie spółki Rewitalizacja, adaptacja do zmian klimatu - realizacja programu Life, zintegrowany system zarządzania oświatą, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w II LO, trzeci etap budowy parku miejskiego Ustronie oraz czy budowa kolumbarium na cmentarzu na radomskim Firleju.

Mówiąc o budżecie nie można zapominać o nadwyżce operacyjnej. To wskaźnik, który determinuje możliwości inwestycyjne, ale również obsłużenia ewentualnego zadłużenia. W przyszłorocznym budżecie nadwyżka operacyjna wynosić będzie ponad 52 miliony złotych. - Słowem jest to różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi - wyjaśnia skarbnik miasta Sławomir Szlachetka:

Projekt budżetu trafił już do Rady Miejskiej w Radomiu. Teraz radni przeanalizują go i zadecydują o jego przyjęciu bądź odrzuceniu. Prawdopodobnie wydarzy się to na początku grudnia.

 

Zapraszamy do nas: