Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: bł. Władysław z Gielniowa
Dziś jest: 25 września 2020

RADOM

Nie dla Kontraktu Terytorialnego

czwartek, 10 października 2013 13:57 / Autor: Radosław Mizera
Radosław Mizera

Kontrakt terytorialny dla województwa mazowieckiego w kształcie proponowanym przez zarząd województwa jest bardzo niekorzystny dla Radomia – ocenia Prezydent Andrzej Kosztowniak.

– Jego twórcy skupili się na zaspokojeniu potrzeb Warszawy, w pewnym stopniu Płocka i Modlina, całkowicie skazując na niebyt pozostałą część województwa. - Gra toczy się o wysoką stawkę – mówi Prezydent Kosztowniak. - Musimy zawalczyć o przyszłość naszych dzieci i wnuków.
Kontrakt terytorialny ma być rodzajem umowy między rządem i samorządami poszczególnych województw. Teoretycznie miał pozwolić na lepszą koordynację działań obu tych szczebli oraz dopasowanie finansowania inwestycji do specyficznych potrzeb i mocnych stron każdego regionu. Inwestycje wpisane do kontraktu na czołowych pozycjach otrzymają dofinansowanie z budżetu państwa i Unii Europejskiej, a jest to – wobec ich pokaźnych kosztów – niezbędny warunek, aby mogły być zrealizowane. Formułowaniem kontraktu dla Mazowsza, wartego ponad 3 mld euro, zajmuje się Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego.
Swoje propozycje do kontraktu terytorialnego Radom zgłosił w styczniu tego roku. To 11 inwestycji o charakterze kluczowym:
I. Park Kulturowy Stary Radom
II. Rozbudowa Radomskiego Szpitala Specjalistycznego poprzez:
- budowę i wyposażenie Centrum Rehabilitacyjno-leczniczego wraz z hospicjum i zagospodarowanie terenu wokół budynku
- budowę i wyposażenie Centralnej Sterylizacji z zagospodarowaniem terenu wokół budynku.
III. Przebudowa drogi krajowej nr 9 - odcinek: Al.. Wojska Polskiego i ul. Żółkiewskiego w Radomiu.
IV. Budowa Trasy N-S w Radomiu na odcinku od obwodnicy południowej do ul. Młodzianowskiej i od ul. Prażmowskiego do ul. Żeromskiego
V. Budowa cywilnego portu lotniczego i dostosowanie infrastruktury lotniska Radom – Sadków do wymogów lotnictwa cywilnego
VI. Wymiana i modernizacja oświetlenia w Radomiu, w tym ulicznego na energooszczędne.
VII. Budowa uzbrojenia terenów przemysłowych Gminy Miasta Radomia wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej i projektowo-budowlanej.
VIII. Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ul. Struga 63 w Radomiu
IX. Nadbudowa opalanego węglem źródła ciepła (c. Południe) układem opartym o blok parowo – gazowy zasilany biopaliwem + nadbudowa opalanej węglem c. Północ gazowym układem opartym o silnik gazowy
X. Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK)
XI. Dostosowanie instalacji regionalnych zakładu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (I) i składowiska odpadów (II) do obsługi regionu radomskiego.
W ostatnich dniach Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego przedstawiło projekt kontraktu. Radomskie propozycje zostały w nim praktycznie pominięte. 26 pozycja przypisana przebudowie ulic Wojska Polskiego i Żółkiewskiego nie rokuje dużych szans na otrzymanie dofinansowania na tę inwestycję. Również na badania i rozwój w kontrakcie zabrakło 15 mln na projekt radomskiego Instytutu Technologii Eksploatacji, jest zaś 1,7 mld na rozwój nauki w stolicy.
Zaproponowane zapisy kontraktu oznaczają, że rozwój Radomia zostanie dramatycznie wstrzymany. Odcięcie od finansowania zewnętrznego i skierowanie całego strumienia środków na Warszawę pogłębi i tak już bardzo znaczny rozdźwięk między nami a stolicą.
Prezydent Andrzej Kosztowniak zamierza zmobilizować wszystkie siły, aby do tego nie dopuścić. Na przełomie października i listopada zapowiedział zorganizowanie w sprawie zapisów kontraktu terytorialnego „okrągłego stołu” z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i władz województwa mazowieckiego. Jeszcze wcześniej Prezydent Radomia chce spotkać się z lokalnym środowiskiem naukowym, biznesowym, parlamentarzystami i samorządowcami, aby utworzyć wspólny front walki o zagrożoną przyszłość Radomia.