Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: św. Maksymilian Maria Kolbe, prezbiter i męczennik
Dziś jest: 14 sierpnia 2020

Samorząd

Kasyno, darmowa komunikacja i lotnisko. Dziś sesja rady miejskiej

poniedziałek, 02 marca 2020 07:15 / Autor: Michał Kaczor
fot. Radosław Mizera/Radio Plus Radom
Michał Kaczor

Dziś sesja Rady Miejskiej w Radomiu. Dyskusja będzie dotyczyła m.in. lokalizacji kasyna w hotelu Aviator, utworzenia komisji ds. zbadania procesu inwestycyjnego Portu Lotniczego Warszawa - Radom czy też bezpłatnej komunikacji miejskiej na wydarzenia sportowe.

Radni pochylą się dziś m.in. nad przesunięciami budżetowymi, utworzeniem samorządowej instytucji kultury pod nazwą Instytut Miejski "Kamienica Deskurów", programem dotyczącym bezdomnych zwierząt (sterylizacji i kastracji, a także utworzeniu domków dla bezdomnych kotów), lokalizacją kasyna w hotelu Aviator czy bezpłatną komunikacją miejską dla uczestników wydarzeń sportowych. Punktem spornym może być utworzenie komisji ds. zbadania procesu inwestycyjnego Portu Lotniczego Warszawa - Radom. To wniosek radnych Koalicji Obywatelskiej.

Obrady rozpoczną się o 9:00.

PROGRAM SESJI:

1. Przyjęcie protokołu z XXXIV. sesji Rady Miejskiej w Radomiu.

2. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.

3. Wystąpienia parlamentarzystów i dyskusja.

4. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy nt. stanu bezrobocia w mieście i aktualnej sytuacji na rynku pracy.

5. Informacja Prezydenta Miasta Radomia o stanie realizacji inwestycji: Radomskie Centrum Sportu, Aleja Wojska Polskiego, trasa N-S.

6. Informacja Prezydenta Miasta na temat decyzji dotyczących:

- przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne przy ul. Ziemowita w Radomiu,

- zmiany zagospodarowania hali produkcyjnej, umożliwiającej produkcję części betonowych przy ul. Ofiar Firleja.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Zmiany składów osobowych Komisji Rady Miejskiej.

9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

1) zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2020-2040 - druki nr: 246, 247,

2) zatwierdzenia projektu "Uczymy komplementarnie - indywidualnie" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu - druk nr 239,

3) odstąpienia od obowiązku przetargu i zawarcia 10-letniej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. Energetyków z przeznaczeniem pod budowę hali magazynowej z zapleczem szkoleniowo-biurowo-socjalnym.- druk nr 241,

4) pokrycia straty netto Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego za rok obrotowy 2018 - druk nr 242,

5) utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Instytut Miejski "Kamienica Deskurów" i nadania jej statutu - druk nr 244,

6) przyjęcia od Powiatu Radomskiego zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej w 2020 roku - druk 243,

7) regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert - druk nr 245,

8) przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Radomia w 2020 r." - druk nr 240,

9) przyjęcia sprawozdania z realizacji "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2019-2023" za 2019 rok - druk nr 238,

10) zaopiniowania lokalizacji kasyna gry w hotelu Aviator w Radomiu przy ul. Malczewskiego 18 - druk nr 248,

11) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Radomiu Nr 755/2018 z dnia 24 września 2018r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób w autobusach komunikacji miejskiej w Radomiu oraz w sprawie ustalenia wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej - druk nr 249,

12) powołania Doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Radomiu ds. zbadania procesu inwestycyjnego Portu Lotniczego Warszawa - Radom im. Bohaterów Radomskiego Czerwca 1976r. oraz wyboru jej przewodniczącego - druki nr: 250, 251.

10. Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

11. Sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku Miast Polskich

12. Sprawy różne i wolne wnioski:

1) sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia.

Zapraszamy do nas: