Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
KTO RANO WSTAJE
Kasia Kozimor, Tomek Waloszczyk
Patron dnia: św. Kamil de Lellis, prezbiter i zakonnik
Dziś jest: 14 lipca 2020

RADOM

"Dobry Duszek" ugotuje obiad dla ratowników medycznych

środa, 27 maj 2020 17:08 / Autor: Monika Nowakowska
foto: pixabay
Monika Nowakowska

10 tysięcy posiłków regeneracyjnych dla osób walczących z epidemią na Mazowszu od podmiotów i firm zaangażowanych społecznie - fundacja „Dobry Duszek” przekaże posiłki pracownikom Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Pomoc, to inicjatywa Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, która pozwala przedsiębiorstwom wrażliwym społecznie aktywnie pracować, a jednocześnie pomaga tym, którzy są na pierwszej linii frontu walki z COVID-19.

Ostatnie miesiące były trudnym czasem dla wielu przedsiębiorstw. Te z przymiotnikiem „społeczne” zawsze były bardziej nastawione na wspieranie innych niż na zysk. W dobie pandemii podejmowały różne wyzwania – zarówno przygotowywanie jedzenia na potrzeby np. seniorów, jak i szycie maseczek czy robienie przyłbic. Teraz przez miesiąc będą przygotowywać i rozwozić posiłki do instytucji, które tego najbardziej potrzebują. W Radomiu Fundacja „Dobry Duszek” przekaże posiłki pracownikom Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.

– Jest to kolejna świetna inicjatywa, która wspomoże nie tylko medyków, ale i lokalnych przedsiębiorców. Pomożemy pracownikom Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, dostarczając każdego dnia przez miesiąc 80 ciepłych posiłków dla niestrudzonych pracowników, którzy wciąż są na pierwszej linii frontu w walce z COVID-19 – mówi wicemarszałek Rafał Rajkowski. – W Radomiu tego wsparcia udzieli Fundacja „Dobry Duszek”, która na co dzień prowadzi działalność na rzecz rozwiązywania problemu niedożywienia wśród dzieci i młodzieży. Teraz będą mogli rozszerzyć swoją działalność i pomóc służbie zdrowia - dodaje:

Przygotowywane dania mają być pełnowartościowymi, ciepłymi posiłkami (tzw. drugie danie lub zupa) w wersji mięsnej lub wegetariańskiej – tych ostatnich przewidziano 10 proc. z całości. Żywność ma być szczelnie pakowana w jednorazowe opakowania, tak aby dostarczone posiłki były ciepłe. Do każdego posiłku dodawane będą sztućce – ze względów sanitarnych jednorazowe.

– Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej znalazło świetne rozwiązanie na trudne czasy. Wypracowało własny pomysł na to, jak pomagać zarówno podmiotom ekonomii społecznej, a jednocześnie tym, którzy teraz potrzebują pomocy – mówi o akcji Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego. – Medycy pracujący nieustannie, policja, ale też np. pracownicy domów pomocy społecznej to przykładowe grupy osób, których zadania teraz są trudniejsze do wykonania niż dotychczas. Pracują często bez wytchnienia, więc każda pomoc – taka, jak chociażby ciepły, regeneracyjny posiłek – jest na wagę złota. Jest to też nasze podziękowanie medykom i wszystkim, którzy pracują, by ratować nasz życie - dodaje:

Zgodnie z założeniem na terenie Mazowsza wydanych zostanie w sumie 10 tys. posiłków. Poza radomskim pogotowiem akcja obejmie jeszcze pracowników domów pomocy społecznej w Warszawie, szpitala miejskiego w Siedlcach, szpitali wojewódzkich w Ostrołęce i Płocku oraz ośrodka pomocy społecznej w Ciechanowie. Koszt całego przedsięwzięcia wyniesie 82,7 tys. zł. To środki MCPS pochodzące z budżetu województwa, które były zaplanowane na różne inicjatywy dotyczące ekonomii społecznej.

Wykonawcy posiłków, którzy zostali wyłonieni w przetargu, to przedsiębiorstwa i podmioty angażujące do zadania osoby z grup narażonych na wykluczenie społeczne, np. osoby z niepełnosprawnością, bezrobotne, pozbawione wolności lub zwalniane z zakładów karnych, z zaburzeniami psychicznymi, bezdomne, posiadające status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, uzależnione od alkoholu lub narkotyków albo osoby powyżej 60. roku życia. Posiłki wykonają i dostarczą w innych częściach Mazowsza Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach prowadzone przez Caritas Siedlce, Stowarzyszenie Przyszłość w Gminie Wąsewo, Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS z Mławy, Rolniczy Zakład Aktywności Zawodowej dla Niewidomych w Stanisławowie prowadzony przez Fundację Praca dla Niewidomych i firma MODEX-POL Adam Modzelewski, Warszawa.

Projekt potrwa przez miesiąc.

Zapraszamy do nas: