Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
POPOŁUDNIE PLUS RADOM
Wojtek Sałek
Patron dnia: Najświętsza Maryja Panna Śnieżna
Dziś jest: 05 sierpnia 2020

RADOM

Radomscy leśnicy po raz kolejny z prestiżowym certyfikatem!

piątek, 12 czerwca 2020 11:08 / Autor: Weronika Chochoł
fot. Tomasz Krawczyk/Edyta Nowicka
Weronika Chochoł

Po raz kolejny leśnicy sprostali wymaganiom stawianym przez zasady certyfikacji gospodarki leśnej w systemie FSC®. W nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu będzie można kupić drewno certyfikowane.

FSC jest drugim na świecie systemem certyfikacji gospodarki leśnej. To skrót od angielskiej nazwy organizacji Forest Stewardship Council®, założonej w 1993 r. w Meksyku. Warunkiem jego otrzymania jest prowadzenie gospodarki leśnej z uwzględnieniem regulacji prawnych danego kraju oraz międzynarodowych traktatów i porozumień, których dany kraj jest sygnatariuszem. Obligatoryjne jest również spełnienie zasad i kryteriów uzgodnionych przez członków organizacji FSC.

Zasady, które nalezy spełnić, by otrzymać certyfikat:

  • Przestrzeganie przepisów prawnych i zasad FSC
  • Odpowiedzialność wynikająca z tytułów własności i praw
  • Prawa ludności rdzennej – nie dotyczy warunków Polski
  • Współpraca ze społeczeństwem i prawa pracowników
  • Korzyści z lasu
  • Oddziaływanie na środowisko
  • Plan gospodarowania
  • Monitorowanie i ocena
  • Zachowanie lasów o szczególnej wartości
  • Plantacje

Audytorzy w ramach audytu okresowego od 8 do 10 czerwca sprawdzali zgodność prowadzonej przez leśników gospodarki leśnej z zasadami i kryteriami certyfikacji FSC. Tym razem jako próbę audytorzy wybrali oprócz biura RDLP w Radomiu nadleśnictwa Zagnańsk, Chmielnik i Jędrzejów.

- Audytorzy Paweł Wiktorowicz i Paweł Oleszkiewicz prowadzili rozmowy z pracownikami, przeglądali dokumentacje w biurze RDLP i nadleśnictw. Podobnie jak podczas poprzednich wizyt szczególnie przyglądano się przestrzeganiu zasad BHP przy wykonywaniu prac związanych z pozyskaniem drewna, a także zagospodarowaniu drzewostanów wodochronnych i działaniom na rzecz zachowania elementów cennych przyrodniczo, w tym identyfikacji lasów o szczególnych walorach przyrodniczych – tzw. HCVF - relacjonuje Dorota Włosowska z zespołu prasowego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

Certyfikat dla RDLP został utrzymany. Paweł Wiktorowicz - audytor wiodący podkreślił, że w trakcie audytu nie stwierdzono żadnych zdarzeń, które można by zakwalifikować jako niezgodne ze standardem FSC. Zauważył również działania zasługujące na wyróżnienie, w tym w szczególności promocję odnowień naturalnych oraz szczegółowość podejścia do planowania cięć, począwszy od etapu prac urządzeniowych. Oznacza to, że prowadzona przez leśników gospodarka leśna zapewnia trwałość i ochronę lasów.

Posiadanie przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu certyfikatu FSC Dobrej Gospodarki Leśnej i Kontroli Pochodzenia Produktu jest gwarancją prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Obecny certyfikat FSC® jest ważny do 1 maja 2023 r.

Zapraszamy do nas: