Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
POPOŁUDNIE PLUS RADOM
Wojtek Sałek
Patron dnia: św. Sykstus II, papież i męczennik
Dziś jest: 07 sierpnia 2020

RADOM

Zmiany w pracy Wydziału Komunikacji w Radomiu

poniedziałek, 22 czerwca 2020 11:53 / Autor: Monika Nowakowska
Monika Nowakowska

Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Radomiu wprowadza zmiany w przyjmowaniu interesantów.

Od poniedziałku, 22 czerwca wnioski będzie można składać bezpośrednio na stanowiskach obsługi bez możliwości ich umieszczania w urnach podawczych. Rejestracja pojazdów odbywać się będzie w godzinach 7.00-13.00 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu i godziny wizyty pod numerami telefonów 36 20 342, 36 20 373, 36 20 481, 36 20 517 . Osoby umówione powinny stawić się o wyznaczonej godzinie przy bocznym wejściu do Urzędu Miejskiego przy zbiegu ulic Kilińskiego i Staszica.

Odbiór dowodów rejestracyjnych odbywać się będzie w godzinach 14.00-20.00 bez konieczności wcześniejszego umówienia terminu i godziny wizyty. Osoby odbierające dokumenty powinny stawić się o przy bocznym wejściu do Urzędu Miejskiego przy zbiegu ulic Kilińskiego i Staszica. Interesanci obsługiwani będą według kolejności przybycia.

Dopisywanie adnotacji w dowodach rejestracyjnych (m in. hak, gaz, taxi, VAT), dokonywanie wymian w związku z brakiem miejsc na wpis kolejnego terminu badania, zgłoszeń zbycia i nabycia, wydanie wtórników oznaczeń i dodatkowej tablicy , kasacje odbywać się będą w godzinach 7.00-13.00 bez konieczności wcześniejszego umówienia terminu i godziny wizyty. Interesanci obsługiwani będą w pokoju 37 (wejście główne do budynku Urzędu Miejskiego od ulicy Kilińskiego 30) wg kolejności przybycia.

Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami (prawa jazdy, profil kandydata na kierowcę) odbiór dokumentów odbywać się będzie w godzinach 7.00-13.00 i 14.00-20.00 bez konieczności wcześniejszego umówienia terminu i godziny wizyty. Interesanci obsługiwani będą w pokoju 19 (wejście główne do budynku Urzędu Miejskiego od ulicy Kilińskiego 30) wg kolejności przybycia.

W zakresie spraw związanych z nadzorem nad ośrodkami szkolenia kierowców i stacjami kontroli pojazdów złożenie dokumentów odbywać się będzie bezpośrednio (w holu Urzędu przy ulicy Kilińskiego) po uprzednim kontakcie z pracownikiem referatu pod numerem 36 20 128 lub 36 20 359.

Mając na względzie bezpieczeństwo interesantów i pracowników Urzędu prosimyo zachowanie bezpiecznych odległości, nie gromadzenie się w oczekiwaniu na załatwienie sprawy oraz do stosowania indywidualnych środków ochrony (maseczka, rękawiczki).

Przypominamy, iż zgłoszenia zawiadomienia o zbyciu i nabyciu (dla osób posiadających profil zaufany) można dokonywać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e – Puap lub elektronicznej skrzynki podawczej Systemu Pojazd i Kierowca pod adresem: https://www.esp.pwpw.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Jednocześnie informujemy, iż w związku z przerwą w pracy Urzędu w godzinach od 13. 00 do 14.00 nie ma możliwości kontaktu telefonicznego z pracownikami Wydziału.

Zapraszamy do nas: