Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
LUDZKIM GŁOSEM
Patrycja Michońska
Patron dnia: św. Lidia
Dziś jest: 03 sierpnia 2020

RADOM

Segregacja odpadów na nowych zasadach

środa, 24 czerwca 2020 17:06 / Autor: Monika Nowakowska
Monika Nowakowska

Segregowanie odpadów już obowiązkowe - każdy kto tego nie zrobi, od 1 lipca zapłaci dwukrotnie wyższą opłatę, ale najpierw będą upomnienia i pouczenia.

Nowe zasady segregacji odpadów dotyczą wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Segregowanie odpadów jest obowiązkowe zarówno w zabudowie jedno-, jak i wielorodzinnej.

– Dotychczas w składanych deklaracjach mieszkańcy sami określali czy zbierają odpady selektywnie czy też nie. Wybierali tym samym niższą lub wyższą stawkę opłaty. W nowych deklaracjach takiego wyboru już nie ma. Teraz segregowanie odpadów jest dla wszystkich obowiązkowe – mówi wiceprezydent Jerzy Zawodnik:

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, osobom, które nie będą się wywiązywały z obowiązku segregowania śmieci, mogą być naliczane opłaty w wysokości od dwu- do czterokrotności stawki podstawowej. W Radomiu, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, przez pierwszy rok będzie to dwukrotność. – W pierwszej kolejności będziemy się starali przede wszystkim edukować mieszkańców, ale jeżeli sytuacja będzie się powtarzała, będziemy musieli naliczać zwiększone opłaty. Rozumiem, że w zabudowie wielorodzinnej będzie dochodzić do pewnego rodzaju współodpowiedzialności. Dlatego apelujemy do mieszkańców bloków, żeby zwracali uwagę nie tylko na to jak sami wyrzucają śmieci, ale także czy nasi sąsiedzi segregują odpady – zapowiada wiceprezydent Jerzy Zawodnik.

W związku z nowymi przepisami, właściciele nieruchomości, którzy dotychczas tego nie robili, będą musieli złożyć nowe deklaracje i określić nową opłatę obliczoną z zastosowaniem stawek dla odpadów zbieranych selektywnie. Formularz deklaracji dostępny jest na stronie: http://www.radom.pl/page/2995,deklaracje-o-wysokosci-oplat-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-.html.

Deklaracje można przesłać pocztą lub składać elektronicznie za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (www.bip.radom.pl) lub na stronie www.ibom.radom.pl (Internetowe Biuro Mieszkańca) w zakładce składanie wniosku online oraz w formie papierowej w urnie udostępnionej w holu Urzędu Miejskiego przy wejściu od ul. Żeromskiego 53.

Przypominamy także, że od 1 lipca 2020 r. właścicieli nieruchomości jednorodzinnych będą obowiązywać nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wyniosą:

- powierzchnia lokalu, jaką zajmuje gospodarstwo do 30 metrów kwadratowych: 11 i 17 złotych; - powierzchnia lokalu od 30 do 70 m2: 13 i 27 złotych - powyżej 70 m2: 17 i37 złotych Jednocześnie, od 1 lipca właściciele nieruchomości jednorodzinnych będą mogli korzystać ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 3 zł od gospodarstwa domowego pod warunkiem wyposażenia nieruchomości w kompostownik i kompostowania w nim powstających w gospodarstwie domowym bioodpadów.

Sposób wnoszenia opłat nie ulegnie zmianie – należy je uiszczać na wskazany indywidualny numer konta bankowego utworzony odrębnie dla każdej nieruchomości w terminie do 10 dnia kolejnego miesiąca, w grudniu do 30 dnia tego miesiąca.

Szczegółowe informacje na temat gospodarki odpadami, w tym także zasad selektywnego ich gromadzenia są dostępne na stronie: http://www.radom.pl/page/2690,system-gospodarki-odpadami-komunalnymi.html

Zapraszamy do nas: