Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: św. Maria od Krzyża Helena MacKillop, zakonnica
Dziś jest: 08 sierpnia 2020

RADOM

Budowa stacji możliwa, ale kosztowna

czwartek, 30 lipca 2020 12:00 / Autor: Radosław Mizera
foto: www.plk-sa.pl
Radosław Mizera

Budowa nowego przystanku na Os. Południe w Radomiu jest wykonalna, jednak wiąże się ze znaczącymi kosztami. Takiego zdania jest ministerstwo infrastruktury, które odpowiedziało na interpelację złożoną przez poseł Annę Kwiecień.

Wybudowanie nowego przystanku kolejowego w południowej części miasto zaproponowali społecznicy ze Stowarzyszenia "Radomskie Inwestycje". Ideę wspiera również Spółdzielnia Mieszkaniowa "Południe".

Poseł Anna Kwiecień zwróciła uwagę, że przystanek powinien zostać umiejscowiony w okolicy ul. Sycyńskiej na osiedlu Południe, w rozwidleniu linii nr 8 i 22 w kierunku Tomaszowa.

- Takie umiejscowienie zapewni dostęp do infrastruktury kolejowej dla całej południowej części miasta, w tym osiedla, które zamieszkuje ok. 20 000 osób – czytamy w interpelacji poseł Kwiecień:

Dlatego też radny miejski Marcin Kaca wystąpił z interpelacją do Prezydenta Radomia z prośbą, aby również zaangażował się w ten projekt:

Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury wyjaśnił, że przystanek „Radom Południe” nie znajduje się na liście zadań ujętych w Programie Przystankowym, a ewentualne jego dołączenie do Programu może zostać rozważone w przypadku jasnej deklaracji przewoźnika, jak i organizatora przewozów, o chęci zatrzymywania się na tym przystanku z odpowiednią częstotliwością.

- Odnosząc się do propozycji budowy przystanku we wskazanej lokalizacji, informuję, że od strony technicznej byłoby to możliwe, szczególnie w okolicy ul. Anny Walentynowicz, na wysokości ul. Krynickiej. Należy jednak zaznaczyć, że koszt takiej inwestycji byłby znaczący, z uwagi na jej szeroki zakres, który obejmowałby 3 perony (jeden obsługujący linię kolejową nr 22 oraz dwa obsługujące linię kolejową nr 8), na co wpływ miałaby budowa przejścia podziemnego pod torami (zgodnie ze standardem jaki wprowadza PKP PLK SA w zakresie bezpieczeństwa dotyczącego dostępu do infrastruktury pasażerskiej) – informuje resort infrastruktury.

Ponadto w ocenie resortu infrastruktury, mimo że nowy przystanek Radom Południe jest ujęty zarówno w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jak i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, to marginalne położenie na południowym krańcu osiedla, znacząco ogranicza jego potencjał przewozowy. Mieszkańcy północnej części osiedla ze względu na znaczącą odległość od przystanku, aby do niego dotrzeć musieliby korzystać z własnego środka transportu lub komunikacji miejskiej.

Z tego względu budowa nowego przystanku wiązałaby się z koniecznością podjęcia przez władze lokalne działań mających na celu zapewnienie dogodnego skomunikowania przystanku z osiedlem, w tym budowy parkingu, przystanku autobusowego, jak również zapewnić odpowiednią ofertę przewozową oraz bezpośrednie dojście do peronów w postaci kładki nad położoną w wykopie ul. Anny Walentynowicz.

Budowa przystanku w innej lokalizacji, położonej bardziej centralnie w stosunku do osiedli mieszkaniowych, wiązałaby się nie tylko z potrzebą poprawy dostępu do przystanku, ale także z koniecznością daleko posuniętej ingerencji w układ ruchu na węźle radomskim, co byłoby wymuszone przez znaczące różnice wysokości pomiędzy węzłem drogowym, ciągami dla pieszych, a potencjalnym przystankiem.

Kwestią bardzo istotną jest także obsługa nowego przystanku przez przewoźników kolejowych, przede wszystkim Koleje Mazowieckie, które obsługują główne połączenia zarówno na linii nr 8 (do Skarżyska), jak i na linii nr 22 (do Przysuchy), a także regularne, choć nieczęste połączenia w kierunku Warszawy. Kierunek warszawski byłby najbardziej atrakcyjnym dla potencjalnych pasażerów przystanku Radom Południe, stąd kluczowe byłoby wydłużenie kursów z Warszawy, które obecnie kończą bieg w Radomiu, co z kolei wiązałoby się z koniecznością wykonania infrastruktury niezbędnej do kończenia wybranych kursów na planowanym przystanku. W związku z powyższym, decydujące znaczenie dla zasadności budowy nowego przystanku Radom Południe ma stanowisko organizatora publicznego transportu zbiorowego, czyli Marszałka Województwa Mazowieckiego.

- Podsumowując, wstępna analiza wskazuje, że budowa nowego przystanku Radom Południe jest wykonalna od strony technicznej, jednakże wiąże się ze znaczącymi kosztami. Jednocześnie w celu uzyskania uzasadnienia dla realizacji inwestycji konieczne byłoby zdecydowane zaangażowanie samorządu terytorialnego, zarówno na poziomie Miasta, jak i Województwa. Miasto musiałoby zapewnić właściwy dostęp i skomunikowanie dla nowego przystanku, natomiast w gestii Urzędu Marszałkowskiego leży uruchomienie połączeń, które stanowiłyby wyraźną korzyść dla lokalnej społeczności – twierdzi ministerstwo infrastruktury.

Zapraszamy do nas: