Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: św. Anzelm z Canterbury, biskup i doktor Kościoła
Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Kamień, Brzustów
Dziś jest: Środa, 21 kwietnia 2021

Polityka

Poseł Kuźmiuk nt. rezolucji w sprawie ochrony praworządności

czwartek, 08 października 2020 14:13 / Autor: Radosław Mizera
Radosław Mizera

W przyjętej w środę rezolucji, przy 521 głosach za (głównie europejskiej lewicy), 152 przeciw i 21 wstrzymujących się od głosu, Parlament Europejski przedstawił swój wniosek dotyczący mechanizmu UE mającego na celu ochronę i wzmocnienie demokracji, praworządności i praw podstawowych.

W rezolucji powtórzono obawy posłów dotyczące „wzrostu i utrwalania się tendencji autokratycznych i nieliberalnych” pogłębionych dodatkowo przez COVID-19, a także „korupcji, dezinformacji i zawłaszczania państwa” w kilku państwach UE.

Stwierdzono też, że Unia nie dysponuje narzędziami niezbędnymi do zaradzenia „bezprecedensowemu i nasilającemu się kryzysowi wartości leżących u jej podstaw” i wskazano na niezdolność Rady do osiągnięcia istotnych postępów w procedurach z art. 7. Zauważono, że „pozwala to na dalsze odchodzenie od wartości”.

Zdaniem poseł PE Zbigniewa Kuźmiuka, większość parlamentarna chce konfrontacji z Radą Europejską, nawet za cenę nieprzyjęcia wieloletniego budżetu i Funduszu Odbudowy. -Wyraźnie widać, że posłowie lewicy dążą do zakwestionowania porozumienia jakie zostało zawarte w na posiedzeniu Rady Europejskiej w lipcu tego roku. Propozycja prezydencji niemieckiej w sprawie powiazania wypłat z przyszłego budżetu UE z tzw. praworządnością jest niezgodna z ustaleniami podjętymi 21 lipca na posiedzeniu Rady Europejskiej w Brukseli - powiedział poseł Kuźmiuk, który był gościem Radia Plus Radom:

Posłowie Parlamentu Europejskiego będą czekać teraz na przedstawienie przez Komisję wniosku ustawodawczego w oparciu o tę rezolucję.