Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJOWA POCZTA MARKA SIEROCKIEGO
Marek Sierocki
Patron dnia: św. Felicjan, męczennik
Dziś jest: Czwartek, 29 października 2020

RADOM

"Budowlanka” i PSP nr 20 z unijnym dofinansowaniem

środa, 14 października 2020 13:50 / Autor: Monika Nowakowska
foto: JSzczechowski/Radio Plus Radom
Monika Nowakowska

Radom otrzymał ponad 2 mln zł od samorządu województwa na realizację projektu pt.: „Zawodowy krok w przyszłość” - jego celem jest wsparcie kształcenia zawodowego. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Ponad 400 uczniów z dwóch placówek: Zespołu Szkół Budowlanych oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka weźmie udział w stażach uczniowskich oraz zajęciach przygotowujących do egzaminów czeladniczych. Kolejne zajęcia to te z doradztwa zawodowego, zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół oraz zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe, takie jak znajomość języków obcych, umiejętności matematyczno-przyrodnicze, znajomość technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dodatkowo, uczniowie poznają umiejętności uniwersalne m.in. kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość.

Wsparcie otrzyma także ponad 200 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 20 w Radomiu. Skorzystają oni z doradztwa zawodowego, a pracownie zawodowe w placówce zostaną doposażone tak, aby ułatwiać naukę przyszłego zawodu. Natomiast nauczyciele zawodu oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu będą mieli okazję podnieść swoje kwalifikacje.

Zarząd Województwa Mazowieckiego skierował do dofinansowania łącznie 23 projekty na kwotę ponad 27 mln zł. Dzięki funduszom europejskim szkoły uczące praktycznego zawodu zmieniają się i mogą oferować uczniom naukę na wysokim poziomie.