Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
POPOŁUDNIE PLUS RADOM
Wojtek Sałek, Magda Gliszczyńska
Patron dnia: św. Franciszek Ksawery, prezbiter
Dziś jest: Czwartek, 03 grudnia 2020

RADOM

Jaka współpraca Gminy Miasta Radomia z organizacjami pozarządowymi?

wtorek, 27 października 2020 12:12 / Autor: Elżbieta Warchoł
Radio Plus Radom
Elżbieta Warchoł

Do 9 listopada potrwają konsultacje w sprawie projektu Programu Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 rok.

Celem konsultacji jest zebranie opinii przedstawicieli organizacji i innych podmiotów pozarządowych prowadzących działalność na terenie Gminy Miasta Radomia, w sprawie projektu Programu Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 rok. Konsultacje społeczne potrwają od 26 października 2020 r. do 9 listopada 2020 r.

Konsultacje prowadzone są w formie elektronicznej przez nadsyłanie wypełnionego formularza na adres: lub w formie papierowej przez wrzucenie wypełnionego formularza do urny znajdującej się przy wejściu do Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Kilińskiego 30. Opinie do projektu Programu Współpracy (…) w formie pisemnej, z użyciem wzoru formularza zgłaszania opinii należy zgłaszać do 9 listopada 2020 r. Konsultacje prowadzi: Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki UM w Radomiu.

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w sprawozdaniu, które zostanie zamieszczone: w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu, na tablicy ogłoszeń Wydziału Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego w Radomiu oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomiu.

W Radomiu funkcjonuje, w różnych obszarach i sferach zadań publicznych, ponad 700 organizacji pozarządowych. Stanowią one bazę dla rozwoju lokalnych społeczności i społeczeństwa obywatelskiego. Rozległość i zakres działań, w jakie angażują się radomskie organizacje pozarządowe pomaga zaspokoić różnorodne potrzeby społeczne, uzupełniając w ten sposób działalność władz samorządowych. Gmina Miasta Radomia od lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – czytamy w dokumencie. Efektywność tej współpracy wymaga sprecyzowania zakresu współdziałania oraz określenia jego zasad. Służy temu Program Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami Pozarządowymi. Program zawiera cele, formy i zasady współpracy, zakres przedmiotowy współdziałania, priorytetowe obszary w zakresie realizacji zadań publicznych finansowanych lub dofinansowanych z budżetu Gminy Miasta Radomia wraz z planowaną wysokością środków na ich realizację oraz sposób oceny realizacji Programu. Precyzuje również tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe – czytamy w projekcie Programu Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami Pozarządowymi.

Z projektem dokumentu można się zapoznać w BIP UM w Radomiu.