Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
POPOŁUDNIE PLUS RADOM
Beata Okulińska
Patron dnia: św. Wirgiliusz z Irlandii, biskup
Dziś jest: Piątek, 27 listopada 2020

Samorząd

Z Radomia do Krakowa ale nie przez CMK?

czwartek, 19 listopada 2020 13:06 / Autor: Radosław Mizera
foto: https://www.plk-sa.pl
Radosław Mizera

Linia kolejowa nr 8 powinna być podstawowym kolejowym ciągiem komunikacyjnym między Warszawą a Krakowem. Oczywiście przez Radom, a nie przez CMK. Stowarzyszenie Kocham Radom z takim postulatem zwróciło się do PKP Polskich Linii Kolejowych.

Jakub Kluziński, prezes stowarzyszenia "Kocham Radom" zwrócił uwagę, że linia kolejowa nr 8 powinna być podstawowym kolejowym ciągiem komunikacyjnym między Warszawą a Krakowem. Zwraca uwagę, że obecnie niemal całość połączeń pasażerskich oraz stosowny wysiłek inwestycyjny położony jest na CMK, która omija największe ośrodki miejskie leżące między Warszawą a Krakowem, czyli Radom (210 tys. mieszkańców), Kielce (200 tys.), Skarżysko (50 tys. + inne miasta leżące w dolinie rzeki Kamiennej) – łącznie z regionami obszar zamieszkały przez około 2 mln mieszkańców.

- Jest to sytuacja niezrozumiała i nieracjonalna z perspektywy większości celów, jakie przyświecać powinny organizacji transportu w kraju. Dystans między Warszawą a Krakowem po LK 8 wynoszący ok. 300 km przy prędkości maksymalnej dla pociągów pasażerskich wynoszącej 160-200 km/h powinien pozwolić na przejazd pociągów kwalifikowanych w czasie przejazdu poniżej 3 godzin (w tym Radom-Warszawa 1h, Kielce-Warszawa przez Radom 1:40), co należy uznać za czas satysfakcjonujący. Przy tym, obsługą objęte zostaną liczne ośrodki miejskie wskazane wyżej - czytamy w liście do Ireneusza Merchela, prezes zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe.

Zdaniem Jakuba Kluzińskiego "LK8 między Radomiem a Kielcami powinna ponadto stać się swoistym „kręgosłupem” radomsko-kieleckiej kolei aglomeracyjnej łączącej 2 duże i powiązane ze sobą ośrodki miejskie (Radom i Kielce) wraz z miastami nad Kamienną (Skarżysko Kamienna, Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski i Sandomierz z jednej, a Końskie z drugiej strony)". Rozwiązanie podobne jak np. między Toruniem i Bydgoszczą.

Społecznik dodaje, że LK 8 zapewnia "wreszcie połączenie aglomeracji warszawskiej z lotniskiem Warszawa-Radom im. Bohaterów Radomskiego Czerwca '76, w tym z lotniskiem Chopina w Warszawie (szybkie i regularne połączenie jest kluczowe z perspektywy planowanego administracyjnego podziału ruchu pomiędzy lotniskiem Chopina i lotniskiem w Radomiu – umożliwiającym zwiększenie przepustowości lotniska Chopina)".

Zdaniem Jakuba Kluzińskiego koniec modernizacji linii kolejowej nr 8 między Warką a Radomiem spowoduje dodatkowe problemy. Po pierwsze, ze względu na obniżoną w trakcie przebudowy przepustowość linii na odcinku Warka-Radom (mimo licznych protestów, w tym składanych przez nasze Stowarzyszenie jeszcze w 2007 roku, ale podnoszone też w licznych interwencjach poselskich i samorządowych – zlikwidowane zostały stacje Bartodzieje i Kruszyna, w tym mijanki i bocznice). Po drugie, spodziewany wzrost zainteresowania przewoźników pasażerskich obsługą tej linii (dzięki podniesieniu parametrów, skróceniu czasu przejazdu, a także – budowie nowych przystanków kolejowych, szczególnie w obrębie Radomia) spodziewane są dalsze ograniczenia przepustowości skutkujące m.in. tym, że średni czas przejazdu między Warszawą a Radomiem (100 km) według szacunków będzie wynosił przeciętnie zaledwie ok. 75 minut dla większości pociągów kwalifikowanych, (tj. średnia efektywna daleko poniżej 100 km/h!)

Stowarzyszenie Kocham Radom zwraca też uwagę, że na odcinku między Warką a Radomiem przebiegać będzie fragment szprychy nr 6 CPK-Radom-Rzeszów. Zgodnie z planami rozwoju sieci kolejowej do CPK, linie łączące regiony Polski z CPK powinny umożliwiać jazdę pociągów z prędkością 200-240 km/h – i tak są też w większości planowane. Obecne parametry przebudowy LK 8 przewidują prędkość maksymalną do 160 km/h.

Z kolei na południe od Radomia, obecne parametry LK 8 przewidują prędkość pociągów jedynie do 120 km/h. Na północ od Kielc istnieje też bardzo kręty odcinek między Kielcami a Zagnańskiem i Lekominem, powodujący jeszcze dalsze ograniczenie prędkości i wydłużenie trasy. Aby zapewnić jak najkrótszy przejazd pomiędzy Krakowem i Warszawą, odcinek ten powinien zostać „wyprostowany”.Realizacja postulowanych inwestycji umożliwi regularną obsługę pasażerską pomiędzy Warszawą a Radomiem w czasie poniżej 1h, a na odcinku Warszawa-Kraków w czasie poniżej 3h.

Społecznicy postulują rozbudowę LK 8 między Warszawą a Czachówkiem poprzez budowę torów kolei aglomeracyjnej oraz podniesienie parametrów umożliwiających ruch pociągów pasażerskich z prędkością min. 200 km/h; zwiększenie przepustowości oraz podniesienie parametrów LK 8 między Warką a Radomiem poprzez budowę dodatkowych torów / bocznic / mijanek oraz podniesienie parametrów linii do min. 200 km/h; rozbudowę LK 8 na odcinku Radom – Skarżysko-Kam. – Kielce - Kozłów poprzez podniesienie parametrów umożliwiających ruch pociągów do min.160 km/h, w tym przebudowa fragmentu na południe od Radomia („wyprostowanie” obecnego przebiegu poprzez budowę nowego przebiegu linii od stacji Jastrząb do stacji Szydłowiec) i na północ od Kielc („wyprostowanie” obecnego przebiegu poprzez budowę nowego przebiegu linii od stacji Kielce Piaski do Czerwonej Górki), czy rozbudowę linii kolejowej LK 76 od rozjazdu z LK26 w okolicy Bąkowca do centrum Kozienic i odbudowę i reelektryfikację końcowego dwukilometrowego odcinka LK 76 na północ od stacji Janików wraz z przebudową układu torowego dawnej stacji Kozienice; budowę nowej linii Kozienice-Warka (wraz z przebudową obecnego odcinka Kozienice-Świerże), przebiegającej przez Ryczywół i Magnuszew.