Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
SEDNO SPRAWY
Patron dnia: św. Agnieszka, dziewica i męczennica
Dziś jest: Czwartek, 21 stycznia 2021

RADOM

UTH otrzymał akredytację dla pielęgniarstwa

wtorek, 24 listopada 2020 20:45 / Autor: Elżbieta Warchoł
foto:pixabay/travisdmchenry
Elżbieta Warchoł

W wyniku przeprowadzonej w październiku b.r. kontrolnej wizytacji przedstawicielek Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K Pułaskiego w Radomiu uzyskał akredytację na kierunku – pielęgniarstwo, na studiach pierwszego i drugiego stopnia, o profilu praktycznym. Tym samym Uczelnia spełnia wymagane kryteria oceny standardów kształcenia na tym kierunku, co stanowi podstawę do wnioskowania do Ministra Zdrowia o przyznanie Certyfikatów Akredytacyjnych na okres 3 lat - poinformował 24 listopada - dr hab. Dariusz Trześniowski, prof. UTH Rad.

Dzięki temu będziemy mogli przez kolejne lata prowadzić działalność dydaktyczną i naukową, przygotowując przyszłe adeptki tak potrzebnego zawodu, co ze szczególną mocą uświadamiamy sobie dzisiaj, w okresie trwającej pandemii. Prowadzony przez Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu w UTH kierunek pielęgniarstwo stanowi oczywistą odpowiedź nie tylko na potrzeby rynku pracy, także nad wyzwaniami cywilizacyjnymi, przed którymi stoimy - podkreśla prof. Dariusz Trześniowski.

W procesie tworzenia programu studiów pielęgniarskich, w tym w określeniu celów kształcenia, brali udział nauczyciele akademiccy, studenci i absolwenci, przedstawiciele podmiotów medycznych współpracujących z Uczelnią. W programach studiów pierwszego i drugiego stopnia dominują metody o charakterze praktycznym, zorientowane na studenta, motywujące do aktywnego udziału w procesie nauczania i uczenia się, praktycznego działania, formułowania hipotez, analizowania danych oraz formułowania wniosków - mówi dr hab. Dariusz Trześniowski. Kształcenie na kierunku pielęgniarstwo realizowane jest w formie zajęć teoretycznych w Uczelni (wykłady, seminaria, ćwiczenia) oraz w formie praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) w ośrodkach podmiotów leczniczych Radomia i okolic, współpracujących z Uczelnią. Nasi studenci mają możliwość nabywania umiejętności w obydwu radomskich szpitalach, na oddziałach: internistycznych, chirurgicznych, pediatrycznych, neurologicznych, geriatrycznych, intensywnej terapii, opieki długoterminowej, ginekologicznych, położniczych i noworodkowych, a także w gabinetach podstawowej opieki zdrowotnej, hospicjach oraz żłobkach.

Na sukces akredytacyjny kierunku intensywnie pracowały Władze Uczelni i Władze Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, a także wszyscy pracownicy Wydziału. Sukces ten jest sukcesem całej radomskiej społeczności akademickiej - zaznacza dr hab. Dariusz Trześniowski.