Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
CZŁOWIEK Z BLISKA
Małgorzata Świtała
Patron dnia: św. Kazimierz Królewicz
Dziś jest: Czwartek, 04 marca 2021

RADOM

Będzie Sesja Rady Miejskiej

niedziela, 21 lutego 2021 20:00 / Autor: Elżbieta Warchoł
Radio Plus Radom
Elżbieta Warchoł

W poniedziałek, 22 lutego będą obradowali radomscy radni. Sesja Rady Miejskiej Radomia rozpocznie się o godz. 9. Obrady będą prowadzone w trybie zdalnym. W porządku obrad znalazło się między innymi rozpatrzenie projektu prezydenta Radomia o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Radomia dla Teresy Grodzińskiej i Józefa Marjańskiego. Radni zdecydują też czy miasto pokryje ponad 8 milionów złotych straty netto Radomskiego Szpitala Specjalistycznego za rok obrotowy 2019.

Podczas sesji radni będą też szukali dodatkowych pieniędzy na utrzymanie ulic. Tegoroczna śnieżna zima poważnie uszczupliła zarezerwowane na ten cel ok. 5 milionów złotych. W porządku obrad znalazło się także sprawozdanie prezydenta o stanie realizacji inwestycji: Radomskiego Centrum Sportu, trasy N-S czy wiaduktu przy ul. Żeromskiego. Radni wysłuchają zainteresowanych stron w sprawie przeniesienia I LO im. M. Kopernika do budynku XIII LO im. Polskich Noblistów przy ul. 25 Czerwca. Zajmą się też rozpatrzeniem uchwał dotyczących budżetu, przyjmą program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Miasta Radomia. Przyjęty ma też zostać Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. W porządku poniedziałkowej sesji jest także między innymi uchwalenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Wodociągów Miejskich w Radomiu.