Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
POPOŁUDNIE PLUS RADOM
Wojtek Sałek, Magda Gliszczyńska
Patron dnia: św. Agnieszka z Montepulciano, dziewica i zakonnica
Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Tomaszów (MB Nieust. Pomocy)
Dziś jest: Wtorek, 20 kwietnia 2021

RADOM

Aktywny samorząd 2021. Pomoc dla osób niepełnosprawnych

piątek, 05 marca 2021 10:55 / Autor: Elżbieta Warchoł
pixabay/tododisca
Elżbieta Warchoł

Osoby niepełnosprawne mogą już składać wnoski o dofinansowanie zadań w ramach programu Aktywny samorząd.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu realizuje w imieniu Gminy Miasta Radomia pilotażowy program Aktywny samorząd ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w ramach programu Aktywny samorząd mogą składać wnioski w MOPS w Radomiu – do urn umieszczonych przy wejściu głównym oraz przy wejściu C (wejście boczne od parkingu), a także za pośrednictwem poczty, platformy ePUAP lub platformy Systemu Obsługi Wsparcia (SOW). Program podzielony jest na dwa moduły:

  • Moduł I wnioski przyjmowane od 1 marca 2021 roku do 31 sierpnia 2021 roku (wnioski dotyczą likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową poprzez likwidację barier transportowych, barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, barier w poruszaniu się oraz pomocy w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez dofinansowanie opieki nad dzieckiem (opłata za żłobek, przedszkole, opiekę);
  • Moduł II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym): na semestr letni można składać od 1 marca do 31 marca 2021 roku oraz na semestr zimowy od 1 września do 10 października 2021 roku. 

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpływu do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową - datę stempla pocztowego.

Program dotyczy osób mieszkających w Radomiu. Realizacja programu będzie uzależniona od przekazania środków finansowych przez PFRON.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad i warunków pomocy dostępne się pod adresem: www.pfron.org.pl oraz www.bip.mops.radom.pl, a także po nr telefonu 48 360 82 88.