Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
TRANSMISJA MSZY ŚW.
Radio Plus Radom
Patron dnia: św. Mamer, biskup              Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Ruda Malenicka, Wilczkowice
Dziś jest: Wtorek, 11 maja 2021

RADOM

NFZ zaleca ograniczenie planowych zabiegów. Co na to radomianie?

wtorek, 09 marca 2021 14:44 / Autor: Magdalena Król
Foto: sasint/pixabay.com
Magdalena Król

Aby szpitale mogły zapewnić dodatkowe łóżka dla pacjentów zakażonych koronawirusem, którzy wymagają pilnego przyjęcia do placówki, NFZ zaleca ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo. Co na ten temat sądzą radomianie?

Narodowy Fundusz Zdrowia, na polecenie rządu, zaleca ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania wykonywanych planowo świadczeń. To reakcja na nasilającą się trzecią falę pandemii i zwiększające się zapotrzebowanie na łóżka covidowe.

- Musimy być m.in. gotowi na to, żeby zabezpieczyć wiekszą liczbę łóżek na oddziałach intensywnej terapii, czy też stanowisk respiratorowych. Może się zdarzyć, że te łóżka będą potrzebne pacjentom, którzy ciężej przechodzą COVID. Pacjenci onkologiczni są normalnie przyjmowani - mówił Paweł Florek, wicerzecznik NFZ.

Więcej na ten temat Jacek Prusinowski:

W tym temacie radomianie są podzieleni. Jedni uważają, że należy zwiększyć liczbę łóżek dla osób zakażonych, zaś inni sądzą, że trzeba zapewnić opiekę osobom, które zmagają się z innymi chorobami.

Zalecenie dotyczy przede wszystkim planowanych pobytów w szpitalach w celu:

- przeprowadzenia diagnostyki,

- zabiegów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych w szczególności: endoprotezoplastyki dużych stawów, dużych zabiegów korekcyjnych kręgosłupa, zabiegów naczyniowych na aorcie brzusznej i piersiowej, pomostowania naczyń wieńcowych, dużych zabiegów torakochirurgicznych,  zabiegów wewnątrzczaszkowych, nefrektomii, histerektomii, z powodów innych niż onkologiczne.