Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: św. Mamer, biskup              Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Ruda Malenicka, Wilczkowice
Dziś jest: Wtorek, 11 maja 2021

RADOM

Kocham Radom ma swoje uwagi do planowanych inwestycji kolejowych

środa, 17 marca 2021 13:42 / Autor: Magdalena Król
foto: PKP PLK
Magdalena Król

Stowarzyszenie "Kocham Radom" przekazało do PKP PLK i Ministerstwa Infrastruktury dodatkowe uwagi do programu inwestycyjnego PKP PLK na lata 2021-2030 (z perspektywą do 2040 roku) z zakończonych właśnie konsultacjach społecznych.

Stowarzyszenie swoje uwagi przekazało także do lokalnych i wojewódzkich władz samorządowych jak i również do parlamentarzystów ziemi radomskiej z prośbą o ich wykorzystanie w pracy. W swoich spostrzeżeniach stowarzyszenie postuluje m. in.: o nadanie jak najwyższego priorytetu dla całego ciągu komunikacyjnego Warszawa-Radom-Kielce-Kraków.

- Powinien to być podstawowy ciąg komunikacyjny północ-południe, umożliwiający szybką i wygodną podróż pasażerską nie tylko pomiędzy Warszawą i Radomiem (po zakończeniu modernizacji linii kolejowej nr 8), ale dalej do Kielc i Krakowa, a także przez Skarżysko (a docelowo Ostrowiec Świętokrzyski) do Rzeszowa; jest to również linia pokrywająca się na odcinku Radom-Warka z planowaną "szprychą" nr 6 CPK-Grójec-Warka-Radom-Ostrowiec-Sandomierz-Rzeszów - informuje stowarzyszenie.

W swoich spostrzeżeniach stowarzyszenie także zwróciło uwagę na to, aby również priorytetowo traktować ciąg wschód-zachód Lublin-Radom-Łódź, który łączy największe miasta centralnej Polski.

- W szczególności postulujemy o: dobudowanie drugiego toru na brakujących odcinkach LK22 Tomaszów-Radom(odcinki Tomaszów-Radzice i Radom Krychnowice - Radom); modernizację i utrzymanie całego ciągu LK25 / LK22 / LK26 w minimalnych parametrach 120km/h, ale docelowo umożliwienie obsługi ruchu pociągów do 160km/h (zwróciliśmy uwagę, że mimo przeprowadzonej w ostatnich latach modernizacji tylko jeden tor na odcinku Radom-Tomaszów umożliwia ruch do 120km/h, natomiast na drugim torze dopuszczalna prędkość to 50km/h; z kolei na odcinkach LK26 Radom-Dęblin z powodu pogorszenia się stanu technicznego istnieją punktowe ograniczenia prędkości do 80-90km/h) - podaje stowarzyszenie.

Kolejnym postulatem zgłoszonym przez stowarzyszenie jest modernizacja linii kolejowej do Kozienic i uruchomienie połączeń pasażerskich Kozienice-Pionki-Radom, jako uzupełnienie trwającego projektu budowy nowej linii Kozienice-Warka zgłoszonej do projektu Kolej+. Dodatkowo zgłoszono także sugestię dotyczącą organizacji przystanku Radom Południowy.

- Obecny przystanek Radom Południowy znajduje się poza granicami miasta i postuluje się zmianę jego nazwy na Radom Potkanów Południowy, bądź Pelagiów. Natomiast przy projektowaniu nowego przystanku Radom Południowy postulujemy uwzględnienie jego najbardziej dogodnej lokalizacji i organizacji w kontekście obsługi dużego osiedla mieszkaniowego oraz planowanego w jego rejonie rozejścia się obecnych linii kolejowych nr 8 i 22 i planowanej nowej linii nr 84 Radom-Kunów - informuje stowarzyszenie.

W swoich postulatach Stowarzyszenie "Kocham Radom" odniosło się do uwzględnienia w przyszłości modernizacji bocznicy kolejowej do lotniska, która mogłaby stać się w przyszłości linią dowożącą pasażerów do terminala, jak również towary do lotniska.