Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Patron dnia: św. Stanisław, biskup i męczennik              Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Skotniki
Dziś jest: Sobota, 08 maja 2021

RADOM

RDLP w Radomiu z certyfikatem FSC

poniedziałek, 22 marca 2021 15:57 / Autor: Monika Nowakowska
foto: RDLP/Radom
Monika Nowakowska

W nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu będzie można kupić drewno certyfikowane - radomscy leśnicy po raz kolejny sprostali wymaganiom stawianym przez zasady certyfikacji gospodarki leśnej w systemie FSC®.

Zespół audytorów z SGS-u w ramach audytu sprawdzał zgodność prowadzonej przez leśników gospodarki leśnej z zasadami i kryteriami certyfikacji FSC®. Tym razem, jako próbę audytorzy oprócz biura RDLP w Radomiu wybrali nadleśnictwa Kozienice i Grójec.

Szczególną uwagę audytorzy skupili na przestrzeganiu zasad BHP przy wykonywaniu prac związanych z pozyskaniem drewna, a także zagospodarowaniu drzewostanów wodochronnych i działaniom na rzecz zachowania elementów cennych przyrodniczo, w tym identyfikacji lasów o szczególnych walorach przyrodniczych – tzw. HCVF. Audytorzy byli zainteresowani również realizacją zapisów zadań ochronnych odnoszących się do obszarów Natura 2000, strategiczną oceną oddziaływania na środowisko planu urządzenia lasu oraz działaniami na rzecz bioróżnorodności.

Ostatecznie audytorzy podjęli decyzję o utrzymanie certyfikatu. Oznacza to, że prowadzona przez leśników zrównoważona gospodarka zapewnia trwałość i ochronę lasów.

Posiadanie przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu certyfikatu FSC® (Forest Stewardship Council®) Dobrej Gospodarki Leśnej i Kontroli Pochodzenia Produktu jest gwarancją prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Obecny certyfikat FSC® jest ważny do 1 maja 2023 r.