Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Patron dnia: św. Stanisław, biskup i męczennik              Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Skotniki
Dziś jest: Sobota, 08 maja 2021

RADOM

Program ochrony środowiska Radomia - przyjęty przez radnych

piątek, 02 kwietnia 2021 07:06 / Autor: Elżbieta Warchoł
Radio Plus Radom
Elżbieta Warchoł

Program ochrony środowiska dla miasta Radomia opisuje zagrożenia oraz wskazuje główne kierunki ochrony środowiska w Radomiu. W poniedziałek, 29 marca program przyjęli radomscy radni.  

Projekt uchwały dotyczący uchwalenia Programu ochrony środowiska dla miasta Radomia na lata 2021 - 26 z perspektywą do roku 2030 opisuje stan środowiska, wskazuje zagrożenia oraz główne kierunki działań jakie powinny być podejmowane. Wśród najważniejszych zadań jest m.in. ograniczanie tzw. niskiej emisji, czyli zmiana sposobu ogrzewania, termomodernizacja budynków czy zwiększenie powierzchni zielonych. Potrzebne jest też wprowadzanie zmian organizacyjnych w systemie ruchu pojazdów spalinowych oraz dalsza rozbudowa sieci dróg dla rowerów. Wyzwania to także właściwa segregacja odpadów czy racjonalne używanie wody. Projekt przedstawił radnym wiceprezydent Radomia Jerzy Zawodnik:

Po prezentacji programu odbyła się dyskusja. Głos zabrał między innymi radny Łukasz Podlewski:

 Pytania zadawał także radny Tomasz Gogacz:

 Głos ponowie zabrał wiceprezydent Jerzy Zawodnik:

Ostatecznie radni przyjęli program ochrony środowiska dla miasta Radomia. Za przyjęciem uchwały zagłosowało 13 radnych, 1 radny zagłosował przeciw, 10 wstrzymało się od głosu.