Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Patron dnia: św. Andrzej Bobola, prezbiter i męczennik              Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Węgrzyn, Zaborowice
Dziś jest: Niedziela, 16 maja 2021

Samorząd

Radom chce stworzyć Lokalną Organizację Turystyczną

wtorek, 20 kwietnia 2021 12:12 / Autor: Magdalena Król
Fot. Radom/Facebook
Magdalena Król

Czy w Radomiu powstanie Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Radomskiej? Czy miasto do niej przystąpi? Tego dowiemy się w najbliższy poniedziałek, 26 kwietnia podczas sesji Rady Miejskiej.

Prezydent wyraża wolę utworzenia i przystąpienia Gminy Miasta Radomia do Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Radomskiej z siedzibą w Radomiu..

- Radom i region radomski to są miejsca bardzo atrakcyjne, jeśli chodzi o walory turystyczne. Promocja turystyczna wymaga pieniędzy, wiadomo, że w budżecie miasta pieniędzy zawsze brakuje. Stąd pomysł, aby w Radomiu utworzyć Lokalną Organizację Turystyczną Ziemi Radomskiej - mówi Mateusz Tyczyński, wiceprezydent Radomia.

W uzasadnieniu czytamy: "Radom jest drugim co wielkości miastem w województwie mazowieckim, które posiada duży potencjał turystyczny. Jego bogata historia, kultura oraz niepowtarzalny w skali kraju układ urbanistyczny jest podstawą do stworzenia na jego terenie Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Radomskiej. W Polsce działa już ponad 120 lokalnych organizacji turystycznych, obejmujących swoim działaniem tereny miast, m.in.: Płocka, Lublina, Konina, Kalisza, Łeby, Gdyni, Sandomierza.

Budżet Lokalnej Organizacji Turystycznej powstaje ze składek członkowskich i opłat wpisowych, darowizn, spadków, zapisów, dotacji udzielanych przez organy administracji państwowej i samorządowej, dochodów z własnej działalności statutowej, środków unijnych,dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej. LOT Ziemi Radomskiej jako stowarzyszenie będzie miała także prawo ubiegać się o środki zewnętrzne – z programów wspierających rozwój turystyki urzędu marszałkowskiego czy ministerstwa rozwoju. Pozyskiwać będzie również środki od sponsorów na działalność stowarzyszenia.

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Radomskiej działać będzie na prawach stowarzyszenia. Terenem działalności tej organizacji będzie Rzeczpospolita Polska ze szczególnym uwzględnieniem Radomia, na którego terenie znajdować się będzie jej siedziba. Członkami stowarzyszenia będą samorządy terytorialne, organizacje pozarządowe działające w dziedzinie turystyki, przedstawiciele szeroko rozumianej branży turystycznej (hoteli, restauracji, kawiarni, centrów rodzinnej rozrywki itp.) i osoby fizyczne.Priorytetem stowarzyszenia będzie stworzenie profesjonalnego systemu informacji turystycznej Radomia, prowadzenie kampanii promocyjnych w zakresie turystyki,organizowanie imprez turystycznych i uroczystości oraz wszelkie działania w zakresie marketingu i promocji czy ochrony dóbr kultury. Ważnym zadaniem będzie również organizowanie pobytów studyjnych dla prasy i touroperatorów w naszym mieście, organizacja warsztatów i wycieczek"

Jeśli projekt uchwały zostanie zaakceptowany i przegłosowany przez radnych, to wejdzie w życie z dniem podjęcia.